Danh sách tiểu hành tinh/369001–369100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369001 2007 HP16 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369002 2007 HC66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369003 2007 HP79 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369004 2007 HG80 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369005 2007 JE12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
369006 2007 JD20 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
369007 2007 JU28 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369008 2007 LO3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369009 2007 LF10 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369010 2007 OK2 18/07/2007 Crimea-Simeis Simeiz Obs. 4,8 km MPC · JPL
369011 2007 PD6 08/08/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
369012 2007 PG29 15/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,8 km MPC · JPL
369013 2007 RT68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369014 2007 RP286 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369015 2007 TY51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
369016 2007 TA148 07/10/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
369017 2007 TC181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
369018 2007 TS181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
369019 2007 TE198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
369020 2007 TG359 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369021 2007 TO362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
369022 2007 TO397 10/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
369023 2007 TF404 03/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369024 2007 VY211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
369025 2007 VE267 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 650 m MPC · JPL
369026 2007 VB314 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369027 2007 XC4 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369028 2007 XN31 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369029 2007 XC58 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
369030 2007 YN65 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369031 2007 YK66 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
369032 2008 AW18 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369033 2008 AO53 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
369034 2008 AH102 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369035 2008 AR107 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
369036 2008 AC109 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369037 2008 AA115 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
369038 2008 BE7 19/10/2003 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
369039 2008 BK15 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
369040 2008 BE22 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369041 2008 BV22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
369042 2008 CS17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369043 2008 CF20 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
369044 2008 CV27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369045 2008 CB29 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
369046 2008 CM32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369047 2008 CQ86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
369048 2008 CJ91 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369049 2008 CT121 30/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
369050 2008 CQ150 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369051 2008 CQ183 13/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
369052 2008 CU184 08/02/2008 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
369053 2008 CT194 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369054 2008 CB197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
369055 2008 CG204 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369056 2008 CG210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369057 2008 DK5 28/02/2008 Catalina CSS APO · 200 m MPC · JPL
369058 2008 DP38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369059 2008 DC68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369060 2008 DW70 28/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
369061 2008 ER25 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
369062 2008 ER29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
369063 2008 EX32 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369064 2008 EY36 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369065 2008 EO48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369066 2008 EA70 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369067 2008 EW87 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369068 2008 EL123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369069 2008 ET160 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369070 2008 EB161 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369071 2008 FU3 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369072 2008 FN27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369073 2008 FO54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369074 2008 FT57 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369075 2008 FP63 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369076 2008 FT72 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369077 2008 FP81 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369078 2008 FX96 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
369079 2008 FD100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369080 2008 FT100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
369081 2008 FE105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369082 2008 FW111 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
369083 2008 FZ115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369084 2008 FJ136 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369085 2008 GU21 08/04/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
369086 2008 GJ32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369087 2008 GF44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369088 Marcus 2008 GG44 12/03/2008 La Silla EURONEAR 1,2 km MPC · JPL
369089 2008 GE65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369090 2008 GA70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369091 2008 GN88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
369092 2008 GM91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369093 2008 GM101 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369094 2008 GA118 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369095 2008 GT122 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
369096 2008 GO123 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369097 2008 GC124 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369098 2008 GW131 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369099 2008 GU136 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
369100 2008 GP144 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL