Danh sách tiểu hành tinh/368901–369000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368901 2006 SS327 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
368902 2006 SU342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
368903 2006 SW356 30/09/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
368904 2006 TT1 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368905 2006 TY21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368906 2006 TE26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368907 2006 TM36 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
368908 2006 TB37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368909 2006 TA65 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368910 2006 TG68 11/10/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
368911 2006 TL79 12/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
368912 2006 TR86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368913 2006 TG104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
368914 2006 UA34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
368915 2006 UV47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
368916 2006 UL66 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368917 2006 UX77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
368918 2006 UN87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
368919 2006 UU110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368920 2006 UT142 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
368921 2006 UM188 17/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
368922 2006 UC194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368923 2006 UU265 27/10/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
368924 2006 UE286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
368925 2006 UU323 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
368926 2006 UF329 21/10/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 580 m MPC · JPL
368927 2006 VK8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
368928 2006 VG36 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
368929 2006 VC42 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
368930 2006 VS43 28/08/1995 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,0 km MPC · JPL
368931 2006 VS46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
368932 2006 VN53 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
368933 2006 VU69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368934 2006 VY99 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
368935 2006 VM123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
368936 2006 VZ138 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
368937 2006 VA154 08/11/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
368938 2006 WF4 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368939 2006 WS107 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368940 2006 WW107 13/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
368941 2006 WA116 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
368942 2006 WR133 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
368943 2006 WH149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
368944 2006 WV166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
368945 2006 WP197 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
368946 2006 XM8 09/12/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
368947 2006 XD60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
368948 2006 XC72 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
368949 2006 YN 16/12/2006 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
368950 2006 YL3 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368951 2006 YM41 22/12/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
368952 2007 AZ 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
368953 2007 AL18 09/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
368954 2007 AF19 15/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
368955 2007 AH25 15/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368956 2007 BC1 16/01/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
368957 2007 BR3 16/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368958 2007 BV3 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
368959 2007 BY4 17/01/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
368960 2007 BE29 24/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,5 km MPC · JPL
368961 2007 BA43 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368962 2007 BZ43 24/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
368963 2007 BG44 24/01/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
368964 2007 BY68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
368965 2007 BB73 27/01/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
368966 2007 BW100 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
368967 2007 BX101 25/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
368968 2007 CO 05/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
368969 2007 CB5 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
368970 2007 CX7 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368971 2007 CW21 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
368972 2007 CL29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
368973 2007 CA46 08/02/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
368974 2007 CF60 10/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
368975 2007 CC62 25/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
368976 2007 DT20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368977 2007 EL7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
368978 2007 EZ34 10/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
368979 2007 EQ52 11/03/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
368980 2007 EY64 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368981 2007 EK83 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
368982 2007 EV87 14/03/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
368983 2007 EA89 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
368984 2007 EX127 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368985 2007 ER135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
368986 2007 EB147 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368987 2007 EN153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
368988 2007 EB159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
368989 2007 EC169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368990 2007 EA170 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
368991 2007 EY173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368992 2007 EE223 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
368993 2007 FR2 21/02/2007 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
368994 2007 FC7 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
368995 2007 FN15 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368996 2007 FR15 19/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
368997 2007 FG26 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
368998 2007 GB5 07/04/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
368999 2007 GF42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369000 2007 GT75 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also