Danh sách tiểu hành tinh/369701–369800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369701 2012 DH3 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369702 2012 DK9 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
369703 2012 DL16 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
369704 2012 DM19 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369705 2012 DN26 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 840 m MPC · JPL
369706 2012 DA27 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
369707 2012 DB27 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369708 2012 DP27 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369709 2012 DT36 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369710 2012 DL37 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
369711 2012 DR37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
369712 2012 DR40 12/05/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
369713 2012 DB50 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369714 2012 DF50 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
369715 2012 DW52 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
369716 2012 DC58 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369717 2012 DE60 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369718 2012 DT69 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369719 2012 DE74 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
369720 2012 DG74 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369721 2012 DC78 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369722 2012 DY78 18/03/2004 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
369723 2012 DB79 22/02/2012 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
369724 2012 DN79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
369725 2012 DH81 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
369726 2012 DL82 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369727 2012 DQ86 15/02/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
369728 2012 DA87 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369729 2012 DL89 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369730 2012 DC93 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369731 2012 DM98 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
369732 2012 EZ2 07/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369733 2012 EK11 15/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
369734 2012 EP11 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369735 2012 EX12 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
369736 2012 FS1 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
369737 2012 FD5 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369738 2012 FR5 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369739 2012 FT6 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
369740 2012 FZ10 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
369741 2012 FY14 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369742 2012 FZ26 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
369743 2012 FZ28 03/12/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
369744 2012 FS29 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
369745 2012 FB30 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369746 2012 FP33 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
369747 2012 FX34 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369748 2012 FU40 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369749 2012 FT41 10/07/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
369750 2012 FA53 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369751 2012 FS58 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369752 2012 FE63 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369753 2012 FU63 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369754 2012 FJ70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
369755 2012 FQ70 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369756 2012 FG72 09/05/2008 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
369757 2012 FP72 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369758 2012 FT74 16/04/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
369759 2012 FW74 10/06/2007 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
369760 2012 FX74 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369761 2012 FJ76 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
369762 2012 FR76 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
369763 2012 FG77 15/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
369764 2012 FK77 17/01/1998 Caussols ODAS 760 m MPC · JPL
369765 2012 FL78 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369766 2012 GZ 09/02/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
369767 2012 GK4 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369768 2012 GA8 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369769 2012 GF11 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
369770 2012 GS12 16/04/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
369771 2012 GR13 09/02/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
369772 2012 GD21 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
369773 2012 GM21 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
369774 2012 GA23 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369775 2012 GG23 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
369776 2012 GH23 06/05/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
369777 2012 GK23 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369778 2012 GS26 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
369779 2012 GU26 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369780 2012 GP28 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369781 2012 GO29 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369782 2012 GX29 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369783 2012 GJ30 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
369784 2012 GJ31 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
369785 2012 GK32 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369786 2012 GV34 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369787 2012 GJ38 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369788 2012 HZ8 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
369789 2012 HT11 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369790 2012 HA13 27/09/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
369791 2012 HW17 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369792 2012 HB18 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
369793 2012 HL18 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369794 2012 HH21 17/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
369795 2012 HX23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
369796 2012 HT26 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369797 2012 HV26 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369798 2012 HX26 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369799 2012 HK27 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369800 2012 HS28 19/11/2008 Dauban F. Kugel 4,8 km MPC · JPL