Danh sách tiểu hành tinh/368701–368800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368701 2005 SZ171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368702 2005 SA200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368703 2005 SC223 28/09/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,4 km MPC · JPL
368704 Roelgathier 2005 SD223 21/09/2005 Uccle T. Pauwels 1,2 km MPC · JPL
368705 2005 SQ241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
368706 2005 SR241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
368707 2005 SQ265 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
368708 2005 SD281 30/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
368709 2005 SN293 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368710 2005 TK17 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
368711 2005 TY25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
368712 2005 TN39 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
368713 2005 TZ101 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
368714 2005 TO106 04/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
368715 2005 TP128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
368716 2005 TX153 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
368717 2005 TU159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368718 2005 TH163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
368719 Asparuh 2005 UT12 25/10/2005 Plana F. Fratev 2,0 km MPC · JPL
368720 2005 UF16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368721 2005 UK29 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
368722 2005 UX44 22/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
368723 2005 UY50 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368724 2005 UZ50 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
368725 2005 UN56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
368726 2005 UO60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368727 2005 UR70 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368728 2005 UG77 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368729 2005 UN98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368730 2005 UD110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368731 2005 UM110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368732 2005 UY167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368733 2005 UK171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368734 2005 UA202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368735 2005 UL217 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
368736 2005 UP229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368737 2005 UA268 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
368738 2005 UQ274 27/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
368739 2005 UD289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368740 2005 UN302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
368741 2005 UD307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
368742 2005 UU342 03/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
368743 2005 UP346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368744 2005 UM377 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368745 2005 US407 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368746 2005 UB416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368747 2005 UC421 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368748 2005 UJ446 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
368749 2005 UF452 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
368750 2005 UZ454 28/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
368751 2005 UG456 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
368752 2005 UB481 25/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368753 2005 UY487 23/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
368754 2005 UX509 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
368755 2005 UF514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 780 m MPC · JPL
368756 2005 UM522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
368757 2005 VW2 03/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
368758 2005 VK6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
368759 2005 VF49 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
368760 2005 VB66 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
368761 2005 VB74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
368762 2005 VW75 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
368763 2005 VP87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368764 2005 VC101 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
368765 2005 VV111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
368766 2005 VC120 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
368767 2005 VX135 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
368768 2005 WA3 20/11/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
368769 2005 WZ9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368770 2005 WS14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368771 2005 WC19 22/11/2005 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
368772 2005 WW26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368773 2005 WZ29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368774 2005 WZ48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368775 2005 WF68 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368776 2005 WT82 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
368777 2005 WJ105 29/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
368778 2005 WG113 25/11/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
368779 2005 WB121 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368780 2005 WH149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
368781 2005 WG157 25/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
368782 2005 WM166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
368783 2005 WR174 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368784 2005 WV179 21/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
368785 2005 WG189 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
368786 2005 WK196 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
368787 2005 XO2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368788 2005 XM3 01/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
368789 2005 XF8 07/12/2005 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
368790 2005 XK8 07/12/2005 Catalina CSS 390 m MPC · JPL
368791 2005 XC40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
368792 2005 XZ49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368793 2005 XL51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
368794 2005 XW53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
368795 2005 XJ78 01/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
368796 2005 XB80 02/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
368797 2005 YR17 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
368798 2005 YT36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368799 2005 YP37 21/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
368800 2005 YU41 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL