Danh sách tiểu hành tinh/369601–369700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369601 2011 CM43 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369602 2011 CE46 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369603 2011 CP46 18/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
369604 2011 CZ50 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
369605 2011 CL51 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369606 2011 CN54 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369607 2011 CT56 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
369608 2011 CB62 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369609 2011 CW63 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369610 2011 CH68 10/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
369611 2011 CW68 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
369612 2011 CK70 25/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
369613 2011 CJ73 04/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
369614 2011 CN85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369615 2011 CW86 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369616 2011 CZ87 22/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
369617 2011 CH93 20/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
369618 2011 CM104 18/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
369619 2011 CD116 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369620 2011 DT2 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
369621 2011 DB5 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369622 2011 DO5 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369623 2011 DY5 30/08/2008 Pises C. Demeautis, J.-M. Lopez 3,3 km MPC · JPL
369624 2011 DH11 09/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
369625 2011 DN17 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
369626 2011 DO18 16/10/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
369627 2011 DQ18 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
369628 2011 DP22 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369629 2011 DD23 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369630 2011 DO24 18/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
369631 2011 DV37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369632 2011 ED 17/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
369633 2011 EG9 22/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
369634 2011 EG12 16/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
369635 2011 EH12 05/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
369636 2011 EA19 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
369637 2011 EW20 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
369638 2011 EM24 06/08/2008 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
369639 2011 ED45 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369640 2011 EZ54 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
369641 2011 EY65 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369642 2011 ER66 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369643 2011 EX77 23/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
369644 2011 EB78 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
369645 2011 ES78 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369646 2011 EN81 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369647 2011 EU81 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369648 2011 FQ1 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
369649 2011 FA20 02/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
369650 2011 FB23 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369651 2011 FT24 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369652 2011 FW38 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369653 2011 FE44 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369654 2011 FU75 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
369655 2011 FK106 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
369656 2011 FU109 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
369657 2011 FF120 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369658 2011 FG130 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369659 2011 FA131 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
369660 2011 FQ149 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369661 2011 FP155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369662 2011 GA59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
369663 2011 GS72 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
369664 2011 GL77 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
369665 2011 HF14 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
369666 2011 HY17 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
369667 2011 HM29 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369668 2011 HU102 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
369669 2011 JG3 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369670 2011 KR20 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
369671 2011 KP31 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369672 2011 SS89 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
369673 2011 ST254 19/04/2007 Lulin Observatory Lulin Obs. 980 m MPC · JPL
369674 2011 UZ181 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369675 2011 UY278 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
369676 2011 VO12 12/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
369677 2011 WQ5 04/02/2003 La Silla C. Barbieri 2,5 km MPC · JPL
369678 2011 WB16 28/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
369679 2011 YU6 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369680 2011 YX63 03/09/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
369681 2011 YK75 18/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
369682 2012 AM2 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369683 2012 AX17 07/01/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
369684 2012 BJ1 29/01/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
369685 2012 BU18 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369686 2012 BL28 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
369687 2012 BD52 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369688 2012 BZ72 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
369689 2012 BC75 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
369690 2012 BL96 31/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
369691 2012 BJ101 13/02/2002 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
369692 2012 BE106 24/05/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
369693 2012 BA122 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369694 2012 BK129 25/07/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
369695 2012 BT133 08/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369696 2012 CO15 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
369697 2012 CV26 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
369698 2012 CH43 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369699 2012 CU47 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369700 2012 CC51 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL