Danh sách tiểu hành tinh/368601–368700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368601 2004 RY195 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
368602 2004 RV196 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
368603 2004 RR206 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
368604 2004 RD210 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
368605 2004 RA212 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
368606 2004 RJ212 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368607 2004 RJ215 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
368608 2004 RQ217 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
368609 2004 RT222 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
368610 2004 RG239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
368611 2004 RY252 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
368612 2004 RF258 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
368613 2004 RD309 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368614 2004 RZ321 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
368615 2004 SP4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368616 2004 SJ5 19/09/2004 CBA-NOVAC D. R. Skillman 2,3 km MPC · JPL
368617 Sebastianotero 2004 TM10 05/10/2004 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 2,9 km MPC · JPL
368618 2004 TV19 14/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
368619 2004 TR21 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368620 2004 TG58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368621 2004 TD70 05/10/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
368622 2004 TO188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368623 2004 TF195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368624 2004 TW210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368625 2004 TC216 12/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 3,3 km MPC · JPL
368626 2004 TL228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368627 2004 TS355 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
368628 2004 UJ10 20/10/2004 Mérida Llano del Hato Obs. 3,0 km MPC · JPL
368629 2004 VH5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
368630 2004 VC24 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
368631 2004 VN74 12/11/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
368632 2004 XM18 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
368633 2004 XB41 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368634 2004 XF107 11/12/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
368635 2004 XK145 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
368636 2004 YU14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
368637 2004 YE20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
368638 2004 YM20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
368639 2005 AH59 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
368640 2005 CV1 01/02/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
368641 2005 CG10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
368642 2005 CP18 02/02/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
368643 2005 CO44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
368644 2005 CW78 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
368645 2005 CR80 01/02/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
368646 2005 ES12 02/03/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
368647 2005 EJ18 09/02/2005 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
368648 2005 EV82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
368649 2005 EK118 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
368650 2005 ET129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
368651 2005 EH146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
368652 2005 EX161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
368653 2005 EN171 04/03/2005 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
368654 2005 EK180 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
368655 2005 EV190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
368656 2005 ER203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
368657 2005 EZ213 07/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
368658 2005 EJ223 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
368659 2005 EM324 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
368660 2005 GK18 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
368661 2005 GO31 10/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
368662 2005 GX81 03/03/2005 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
368663 2005 GR110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
368664 2005 JA22 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
368665 2005 JW84 08/05/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
368666 2005 JN96 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
368667 2005 JD106 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
368668 2005 JF164 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
368669 2005 LL23 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368670 2005 NU 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
368671 2005 NX35 05/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
368672 2005 OZ13 30/07/2005 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
368673 2005 QJ13 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368674 2005 QF22 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
368675 2005 QX22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368676 2005 QQ29 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
368677 2005 QB68 28/08/2005 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
368678 2005 QN81 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368679 2005 QC90 25/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
368680 2005 QZ155 30/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
368681 2005 QW188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368682 2005 RY1 01/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
368683 2005 RB5 06/09/2005 Uccle T. Pauwels 2,2 km MPC · JPL
368684 2005 RB6 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
368685 2005 RK20 01/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
368686 2005 SD14 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
368687 2005 SN16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368688 2005 SA34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368689 2005 SN42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
368690 2005 SC43 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368691 2005 SW57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
368692 2005 SF75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368693 2005 SY77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
368694 2005 SG91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
368695 2005 SN91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368696 2005 SA115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368697 2005 SQ116 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
368698 2005 SU153 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
368699 2005 SR155 26/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
368700 2005 SR160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL