Danh sách tiểu hành tinh/370601–370700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
370601 2003 WB120 20/11/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
370602 2003 WK132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
370603 2003 WT136 21/11/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
370604 2003 WC155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
370605 2003 WE161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
370606 2003 WT161 30/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
370607 2003 WR162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
370608 2003 WE182 22/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 590 m MPC · JPL
370609 2003 WE189 19/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
370610 2003 XR16 14/12/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
370611 2003 XW20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
370612 2003 YR3 18/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370613 2003 YP4 16/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
370614 2003 YX5 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
370615 2003 YK12 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
370616 2003 YO16 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
370617 2003 YL19 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
370618 2003 YS20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
370619 2003 YU22 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
370620 2003 YR27 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
370621 2003 YF28 17/12/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370622 2003 YC40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370623 2003 YN48 18/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370624 2003 YK52 18/12/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
370625 2003 YA53 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370626 2003 YS55 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
370627 2003 YY56 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
370628 2003 YB75 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
370629 2003 YL107 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370630 2003 YM115 27/12/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
370631 2003 YK117 24/11/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
370632 2003 YK119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
370633 2003 YK123 27/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
370634 2003 YH128 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
370635 2003 YX146 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
370636 2003 YA156 19/12/2003 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
370637 2003 YV157 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
370638 2003 YE166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
370639 2003 YR174 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
370640 2003 YR176 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
370641 2004 AO17 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
370642 2004 BV17 18/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
370643 2004 BJ26 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
370644 2004 BE31 18/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
370645 2004 BB41 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
370646 2004 BZ51 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370647 2004 BP55 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
370648 2004 BQ68 27/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370649 2004 BM70 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
370650 2004 BP77 22/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
370651 2004 BX102 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
370652 2004 BF112 24/01/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
370653 2004 BK136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
370654 2004 BH149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
370655 2004 CD8 10/02/2004 Nogales Tenagra II Obs. 660 m MPC · JPL
370656 2004 CQ28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
370657 2004 CQ37 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
370658 2004 CC50 11/02/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
370659 2004 CL50 13/02/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
370660 2004 CV51 12/02/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
370661 2004 CA61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
370662 2004 CA81 11/02/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
370663 2004 CV83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
370664 2004 CB97 13/02/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
370665 2004 CH102 12/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
370666 2004 CA111 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
370667 2004 CO112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
370668 2004 CF115 13/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
370669 2004 DN13 16/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
370670 2004 DF25 19/02/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
370671 2004 DR35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
370672 2004 DQ37 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
370673 2004 DE38 19/02/2004 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
370674 2004 EG16 12/03/2004 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
370675 2004 EN30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
370676 2004 EK60 15/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
370677 2004 EK62 12/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
370678 2004 ER64 14/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
370679 2004 ED72 15/03/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
370680 2004 EE77 15/03/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
370681 2004 ER78 15/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
370682 2004 ES98 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370683 2004 FL1 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 620 m MPC · JPL
370684 2004 FM1 17/03/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
370685 2004 FJ7 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
370686 2004 FS123 26/03/2004 Kitt Peak DLS 910 m MPC · JPL
370687 2004 GZ26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
370688 2004 GD28 13/04/2004 Palomar NEAT AMO 1,2 km MPC · JPL
370689 2004 GB46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
370690 2004 GZ56 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
370691 2004 GL63 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
370692 2004 HW32 21/04/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
370693 2004 HA33 22/04/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
370694 2004 HA56 24/04/2004 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
370695 2004 HA61 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
370696 2004 JA3 09/05/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
370697 2004 JL5 09/05/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
370698 2004 JP10 12/05/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
370699 2004 JD32 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
370700 2004 KV11 21/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL