Danh sách tiểu hành tinh/369501–369600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369501 2010 VX33 21/11/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
369502 2010 VX36 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369503 2010 VO47 20/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
369504 2010 VK50 01/10/2000 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
369505 2010 VV75 17/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
369506 2010 VG91 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
369507 2010 VJ92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
369508 2010 VN103 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369509 2010 VJ114 30/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
369510 2010 VB116 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369511 2010 VD127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369512 2010 VC153 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
369513 2010 VT161 04/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
369514 2010 VA168 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
369515 2010 VX173 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369516 2010 VX175 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369517 2010 VM179 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
369518 2010 VL210 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
369519 2010 VN213 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
369520 2010 VW216 23/08/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
369521 2010 VH217 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369522 2010 VW217 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369523 2010 VQ219 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
369524 2010 WY21 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369525 2010 WY41 15/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
369526 2010 WZ52 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369527 2010 WE62 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
369528 2010 WC72 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
369529 2010 WK72 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369530 2010 XD2 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
369531 2010 XU13 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
369532 2010 XV56 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
369533 2010 XO59 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
369534 2010 XA67 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
369535 2010 XS72 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369536 2010 XT80 02/04/2005 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
369537 2010 XO88 01/02/2006 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
369538 2011 AL2 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369539 2011 AP5 30/01/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
369540 2011 AA10 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
369541 2011 AE12 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
369542 2011 AT14 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369543 2011 AK18 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369544 2011 AG21 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369545 2011 AK26 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369546 2011 AN31 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369547 2011 AC39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369548 2011 AO44 18/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
369549 2011 AP46 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
369550 2011 AZ47 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
369551 2011 AB51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369552 2011 AS51 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
369553 2011 AC59 13/11/2002 Needville J. Dellinger 940 m MPC · JPL
369554 2011 AK59 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
369555 2011 AJ60 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
369556 2011 AV65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369557 2011 AG73 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
369558 2011 AO74 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369559 2011 AQ74 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
369560 2011 AK75 27/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
369561 2011 BF3 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369562 2011 BS8 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369563 2011 BN13 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369564 2011 BN14 07/04/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
369565 2011 BW14 16/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
369566 2011 BH19 13/08/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
369567 2011 BL27 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
369568 2011 BV30 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
369569 2011 BB44 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369570 2011 BF67 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369571 2011 BW68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369572 2011 BW73 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
369573 2011 BY73 23/04/2007 Mount Graham D. E. Trilling 1,3 km MPC · JPL
369574 2011 BL81 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369575 2011 BM86 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369576 2011 BH89 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369577 2011 BV89 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369578 2011 BY89 03/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
369579 2011 BP96 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
369580 2011 BZ97 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
369581 2011 BD98 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
369582 2011 BY102 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
369583 2011 BN106 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369584 2011 BV108 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369585 2011 BD116 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369586 2011 BR128 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
369587 2011 BG132 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
369588 2011 BS132 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
369589 2011 BH134 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
369590 2011 BZ153 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
369591 2011 BA161 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369592 2011 CK4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
369593 2011 CZ8 24/11/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
369594 2011 CK14 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369595 2011 CT17 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369596 2011 CA24 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
369597 2011 CQ28 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369598 2011 CF31 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
369599 2011 CW34 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
369600 2011 CC35 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL