Danh sách tiểu hành tinh/369401–369500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369401 2009 WL9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
369402 2009 WQ18 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
369403 2009 WO21 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369404 2009 WY24 20/11/2009 Westfield ARO 1,5 km MPC · JPL
369405 2009 WL25 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
369406 2009 WO25 22/11/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
369407 2009 WP43 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369408 2009 WM44 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
369409 2009 WT46 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
369410 2009 WC66 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
369411 2009 WA80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
369412 2009 WM85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
369413 2009 WX91 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
369414 2009 WS98 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369415 2009 WN101 14/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
369416 2009 WT102 22/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
369417 2009 WO114 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369418 2009 WF127 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
369419 2009 WY159 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369420 2009 WF168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369421 2009 WT178 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369422 2009 WY194 24/11/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
369423 Quintegr'al 369423|Quintegr'al}} 28/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 2,4 km MPC · JPL
369424 2009 WB205 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369425 2009 WX208 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
369426 2009 WW210 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
369427 2009 WB211 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369428 2009 WZ239 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
369429 2009 WN253 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
369430 2009 WT256 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
369431 2009 WU262 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
369432 2009 XG1 10/12/2009 Mayhill A. Lowe 5,4 km MPC · JPL
369433 2009 XU11 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
369434 2009 XB21 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
369435 2009 YS12 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
369436 2009 YM19 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
369437 2009 YS19 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369438 2010 AO1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
369439 2010 AB38 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
369440 2010 AM64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
369441 2010 AT68 12/01/2010 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
369442 2010 AV70 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
369443 2010 BP 16/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
369444 2010 BS1 18/01/2010 Dauban F. Kugel 4,6 km MPC · JPL
369445 2010 BF39 19/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
369446 2010 BF63 21/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
369447 2010 CX78 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369448 2010 CV117 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
369449 2010 CF148 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
369450 2010 CA167 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
369451 2010 CV249 30/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
369452 2010 LG14 04/06/2010 Kitt Peak Spacewatch APO 930 m MPC · JPL
369453 2010 LV75 10/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
369454 2010 NZ1 09/07/2010 WISE WISE 850 m MPC · JPL
369455 2010 OO8 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
369456 2010 OR122 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
369457 2010 QF3 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
369458 2010 RK45 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
369459 2010 RL45 20/03/1999 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
369460 2010 RD61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369461 2010 RC68 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
369462 2010 RY101 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369463 2010 RA112 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
369464 2010 RC115 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
369465 2010 RT125 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
369466 2010 RA142 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
369467 2010 RG157 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
369468 2010 RJ176 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
369469 2010 SW14 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
369470 2010 SK18 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
369471 2010 TF1 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
369472 2010 TH23 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
369473 2010 TE34 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369474 2010 TP34 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
369475 2010 TY76 30/09/2010 Jarnac T. Glinos 1,1 km MPC · JPL
369476 2010 TE95 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369477 2010 TK96 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
369478 2010 TT105 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369479 2010 TE117 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369480 2010 TT139 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369481 2010 TB152 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
369482 2010 TW170 05/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
369483 2010 TO173 09/09/2010 Les Engarouines L. Bernasconi 940 m MPC · JPL
369484 2010 TT177 02/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 700 m MPC · JPL
369485 2010 UP6 16/10/2010 Mayhill-ISON L. Elenin, A. Novichonok 1,1 km MPC · JPL
369486 2010 UQ9 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369487 2010 US39 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
369488 2010 UA55 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
369489 2010 UM55 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
369490 2010 UR62 20/03/1999 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
369491 2010 US70 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
369492 2010 UT70 27/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
369493 2010 UE71 24/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
369494 2010 UQ74 29/04/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
369495 2010 UM99 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
369496 2010 UK101 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
369497 2010 UN105 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
369498 2010 VQ14 16/09/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
369499 2010 VY16 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
369500 2010 VG29 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL