Danh sách tiểu hành tinh/368401–368500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368401 2002 TP50 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
368402 2002 TV57 22/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
368403 2002 TZ75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
368404 2002 TG84 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
368405 2002 TO99 04/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
368406 2002 TV144 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
368407 2002 TL148 05/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
368408 2002 TX148 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
368409 2002 TB155 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
368410 2002 TZ165 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
368411 2002 TA166 03/10/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
368412 2002 TA171 03/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
368413 2002 TB189 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368414 2002 TF225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
368415 2002 TG234 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
368416 2002 TK237 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
368417 2002 TQ244 10/10/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
368418 2002 TP264 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
368419 2002 TA274 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
368420 2002 TT278 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
368421 2002 TF313 17/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
368422 2002 TL336 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
368423 2002 TH357 10/10/2002 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
368424 2002 TR364 10/10/2002 Apache Point SDSS 790 m MPC · JPL
368425 2002 UM2 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368426 2002 UY2 28/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
368427 2002 UE4 28/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
368428 2002 UD12 30/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
368429 2002 UP16 30/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
368430 2002 UY55 29/10/2002 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
368431 2002 VT5 02/11/2002 La Palma La Palma Obs. 720 m MPC · JPL
368432 2002 VL8 16/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
368433 2002 VE20 04/11/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
368434 2002 VM47 05/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
368435 2002 VW59 03/11/2002 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
368436 2002 VA76 07/11/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
368437 2002 VB125 13/11/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
368438 2002 VU147 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368439 2002 WH15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
368440 2002 WH23 23/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
368441 2002 XP7 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
368442 2002 XH16 03/12/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
368443 2002 XZ84 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
368444 2002 XQ96 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
368445 2003 BH11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
368446 2003 EZ21 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
368447 2003 EV37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
368448 2003 FM35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368449 2003 GR13 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368450 2003 GE45 26/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
368451 2003 GM56 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368452 2003 JL16 08/05/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
368453 2003 OX31 25/07/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
368454 2003 QU23 21/08/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
368455 2003 QA46 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368456 2003 QH112 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 580 m MPC · JPL
368457 2003 SP49 18/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
368458 2003 SB77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368459 2003 SG79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
368460 2003 SU89 18/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
368461 2003 SS93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
368462 2003 SC101 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
368463 2003 SE102 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
368464 2003 SL102 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
368465 2003 SR132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368466 2003 SZ135 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
368467 2003 SB146 20/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
368468 2003 SY166 28/08/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
368469 2003 SX179 19/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
368470 2003 SM180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
368471 2003 SU185 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
368472 2003 SQ191 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368473 2003 SY192 20/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368474 2003 SM199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
368475 2003 SY223 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368476 2003 SM226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
368477 2003 SX253 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368478 2003 SV255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
368479 2003 SP283 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
368480 2003 SD286 20/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
368481 2003 SG291 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368482 2003 ST292 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
368483 2003 SM296 22/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
368484 2003 SZ296 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
368485 2003 SK303 17/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368486 2003 SM313 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368487 2003 SU327 19/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
368488 2003 SN378 26/09/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
368489 2003 TF 01/10/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
368490 2003 TN35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
368491 2003 TE36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368492 2003 TT44 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368493 2003 UC1 16/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
368494 2003 UE21 22/10/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
368495 2003 UA25 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
368496 2003 UY59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
368497 2003 UH60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
368498 2003 UR75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
368499 2003 UH77 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
368500 2003 UZ92 20/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL