Danh sách tiểu hành tinh/368201–368300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368201 2001 FV173 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368202 2001 HJ19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
368203 2001 KO2 21/05/2001 Haleakala NEAT APO · 300 m MPC · JPL
368204 2001 MO31 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
368205 2001 PU45 12/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
368206 2001 QG151 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
368207 2001 QG259 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
368208 2001 QH333 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
368209 2001 RG5 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368210 2001 RK10 10/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
368211 2001 RT14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
368212 2001 RA23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368213 2001 RG40 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368214 2001 RR42 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368215 2001 SR93 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
368216 2001 SR150 17/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
368217 2001 SP172 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
368218 2001 ST349 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
368219 2001 SM353 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
368220 2001 TW25 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
368221 2001 TF80 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368222 2001 TU83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368223 2001 TR89 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
368224 2001 TA118 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368225 2001 TE159 11/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
368226 2001 TY161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368227 2001 TG168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368228 2001 TP204 11/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
368229 2001 TV217 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
368230 2001 TJ237 08/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
368231 2001 UR16 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
368232 2001 UY37 17/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
368233 2001 UK52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368234 2001 UL57 17/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
368235 2001 UJ96 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
368236 2001 UZ96 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
368237 2001 UZ114 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368238 2001 UO133 21/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
368239 2001 UP134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368240 2001 UX157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
368241 2001 UY221 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
368242 2001 VN10 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368243 2001 VQ11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
368244 2001 VJ105 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
368245 2001 VJ110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
368246 2001 WE55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368247 2001 WT65 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
368248 2001 WU100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368249 2001 WN101 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368250 2001 XM19 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
368251 2001 XD65 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
368252 2001 XN83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368253 2001 XE102 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
368254 2001 XE103 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
368255 2001 XK138 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
368256 2001 XR162 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
368257 2001 XR178 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
368258 2001 XT237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368259 2001 XD239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368260 2001 XG262 13/12/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
368261 2001 YO71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
368262 2001 YF110 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368263 2001 YF137 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
368264 2002 AW144 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368265 2002 AV180 23/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
368266 2002 CN14 08/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
368267 2002 CN58 12/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
368268 2002 CK68 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
368269 2002 CV70 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368270 2002 CG199 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368271 2002 CV206 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368272 2002 CB215 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
368273 2002 CC255 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
368274 2002 CQ304 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
368275 2002 EN2 05/03/2002 Eskridge Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
368276 2002 GG27 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
368277 2002 JX9 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
368278 2002 JZ100 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368279 2002 JG138 09/05/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
368280 2002 LK55 14/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
368281 2002 MY5 17/06/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
368282 2002 NH7 10/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
368283 2002 NO17 12/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
368284 2002 NH31 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368285 2002 NM31 08/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
368286 2002 ND32 13/07/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
368287 2002 NU49 13/07/2002 Haleakala NEAT 690 m MPC · JPL
368288 2002 NX63 08/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
368289 2002 NC74 14/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
368290 2002 NV75 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
368291 2002 NM78 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
368292 2002 NV80 05/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
368293 2002 ON23 22/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
368294 2002 OF24 23/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
368295 2002 OS26 19/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
368296 2002 OL27 22/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
368297 2002 OU30 20/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
368298 2002 OA34 22/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
368299 2002 OP34 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
368300 2002 OV34 10/03/2005 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL