Danh sách tiểu hành tinh/368101–368200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368101 2013 CF9 24/07/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
368102 2013 CW191 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
368103 2013 EN 03/05/2005 Kitt Peak DLS 680 m MPC · JPL
368104 2013 EK86 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
368105 2013 EZ105 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 5,8 km MPC · JPL
368106 2013 EE121 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368107 2013 FJ14 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
368108 2013 GE19 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
368109 2013 GX36 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
368110 2013 GA39 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368111 2013 GV39 03/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
368112 2013 GK52 16/03/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
368113 2013 GS56 22/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
368114 2013 GP70 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
368115 2013 GQ79 11/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
368116 2013 GU92 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
368117 2013 GY100 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
368118 2013 GQ110 23/04/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
368119 2013 GC114 03/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
368120 2013 GM116 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
368121 2013 GL130 27/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
368122 2013 GW130 04/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
368123 2013 HB4 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
368124 2013 HQ18 12/04/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
368125 2013 HM21 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
368126 2013 JH8 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
368127 2013 JO15 13/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
368128 2013 JF18 06/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
368129 2013 JL32 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
368130 2013 JM32 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
368131 2013 JH35 17/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
368132 2013 JL35 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368133 2013 JZ36 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368134 2013 JM37 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
368135 2013 JU37 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
368136 2013 JW39 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368137 2013 KA1 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368138 2013 KW6 08/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368139 2013 KN13 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
368140 2013 KV13 25/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
368141 2013 LC5 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
368142 2013 LF12 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
368143 2013 LW13 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
368144 2013 LZ15 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
368145 2013 LG17 21/03/1999 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
368146 2013 LD21 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
368147 2013 LM21 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
368148 2013 LV21 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
368149 2013 LX22 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
368150 1992 DC 26/02/1992 Palomar C. S. Shoemaker 1,1 km MPC · JPL
368151 1995 SO12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
368152 1995 SF15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
368153 1995 UX1 22/10/1995 Modra Modra Obs. 1,5 km MPC · JPL
368154 1997 WS10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
368155 1998 BS29 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
368156 1998 OL3 23/07/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
368157 1998 RM44 14/09/1998 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
368158 1998 SE53 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
368159 1998 XO23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368160 1999 HW2 20/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
368161 1999 RU23 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
368162 1999 RU67 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
368163 1999 RE198 09/09/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
368164 1999 RR208 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
368165 1999 UF34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
368166 1999 UE38 17/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
368167 1999 VV65 04/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
368168 1999 VA106 09/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
368169 1999 VS128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
368170 1999 VX175 01/11/1999 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
368171 1999 XZ5 04/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
368172 1999 XJ147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
368173 2000 AW43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368174 2000 AT215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
368175 2000 BO10 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
368176 2000 BQ12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
368177 2000 DA117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
368178 2000 KW9 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368179 2000 QM163 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
368180 2000 RD14 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
368181 2000 RR14 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368182 2000 RJ16 01/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
368183 2000 RC63 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
368184 2000 RN77 08/09/2000 Socorro LINEAR 380 m MPC · JPL
368185 2000 RU97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
368186 2000 SU19 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
368187 2000 SV51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
368188 2000 SZ72 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
368189 2000 SX133 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
368190 2000 SV184 20/09/2000 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
368191 2000 SW246 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
368192 2000 UU24 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
368193 2000 UZ64 25/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
368194 2000 WO4 19/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
368195 2000 WU197 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
368196 2000 YM 16/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
368197 2000 YZ54 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
368198 2001 BY29 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
368199 2001 DE18 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
368200 2001 FB139 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL