Danh sách tiểu hành tinh/368001–368100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
368001 2012 FT44 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
368002 2012 FU44 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
368003 2012 FT45 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
368004 2012 FB53 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
368005 2012 FS53 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
368006 2012 FQ56 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368007 2012 FL58 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
368008 2012 FT58 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
368009 2012 FA59 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
368010 2012 FW59 26/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
368011 2012 FX61 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
368012 2012 FS63 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
368013 2012 FB66 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368014 2012 FX66 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
368015 2012 FW69 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368016 2012 FL70 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
368017 2012 FV71 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
368018 2012 FB72 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368019 2012 FW76 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368020 2012 FM77 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
368021 2012 FW77 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368022 2012 FL80 08/01/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
368023 2012 FM80 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
368024 2012 FR82 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368025 2012 GS2 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
368026 2012 GJ7 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
368027 2012 GD19 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368028 2012 GM19 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368029 2012 GX19 09/04/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
368030 2012 GX27 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
368031 2012 GG30 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
368032 2012 GT30 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
368033 2012 GJ33 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
368034 2012 GK34 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
368035 2012 GW34 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368036 2012 GP38 22/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
368037 2012 HD4 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
368038 2012 HJ5 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368039 2012 HS8 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
368040 2012 HY8 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
368041 2012 HG11 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
368042 2012 HW12 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368043 2012 HK21 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
368044 2012 HP21 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
368045 2012 HM25 10/01/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
368046 2012 HR26 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
368047 2012 HS26 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
368048 2012 HJ27 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
368049 2012 HR31 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
368050 2012 HS31 21/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
368051 2012 HK36 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368052 2012 HB37 09/06/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
368053 2012 HM42 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
368054 2012 HH43 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368055 2012 HF45 22/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368056 2012 HB51 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
368057 2012 HH53 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
368058 2012 HK57 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
368059 2012 HX58 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
368060 2012 HN62 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
368061 2012 HZ63 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 2,9 km MPC · JPL
368062 2012 HG66 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
368063 2012 HE69 24/10/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
368064 2012 HE72 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
368065 2012 HH75 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
368066 2012 JU3 28/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
368067 2012 JU5 01/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368068 2012 JL8 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
368069 2012 JB14 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368070 2012 JF41 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
368071 2012 JP58 25/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
368072 2012 JS59 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
368073 2012 KP 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
368074 2012 KB14 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
368075 2012 KV14 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
368076 2012 KM32 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
368077 2012 KZ46 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
368078 2012 LB8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
368079 2012 MR 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
368080 2012 MZ15 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
368081 2012 QG14 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
368082 2012 RR11 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
368083 2012 ST64 20/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
368084 2012 TL226 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
368085 2012 TE296 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
368086 2012 TE297 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
368087 2012 UM112 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
368088 2012 US130 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
368089 2012 VF33 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
368090 2012 XT118 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
368091 2012 XC140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
368092 2013 AK4 17/05/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
368093 2013 AN29 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
368094 2013 AR42 03/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
368095 2013 AF44 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
368096 2013 AP64 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
368097 2013 BN 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
368098 2013 BP70 06/06/2010 ESA OGS ESA OGS 820 m MPC · JPL
368099 2013 CP 16/06/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
368100 2013 CU1 02/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL