Danh sách tiểu hành tinh/367901–368000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
367901 2012 BS19 08/05/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
367902 2012 BK29 18/05/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
367903 2012 BJ44 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
367904 2012 BK48 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
367905 2012 BF52 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367906 2012 BJ52 09/04/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
367907 2012 BC55 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
367908 2012 BS56 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
367909 2012 BU58 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367910 2012 BQ68 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
367911 2012 BU68 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
367912 2012 BN94 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
367913 2012 BV108 17/01/2005 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
367914 2012 BX112 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
367915 2012 BC122 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367916 2012 BX124 18/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
367917 2012 BH125 11/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
367918 2012 BZ125 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367919 2012 BE126 19/09/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
367920 2012 BY130 23/02/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
367921 2012 BA133 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
367922 2012 BG133 04/02/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
367923 2012 BG144 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367924 2012 BT149 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
367925 2012 BN150 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367926 2012 BQ151 24/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
367927 2012 BQ152 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
367928 2012 CT11 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
367929 2012 CD14 16/05/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
367930 2012 CL15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367931 2012 CS15 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
367932 2012 CJ21 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
367933 2012 CG26 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
367934 2012 CM42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
367935 2012 CA43 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367936 2012 CB54 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367937 2012 CW56 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
367938 2012 DD1 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
367939 2012 DB6 14/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
367940 2012 DW9 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367941 2012 DZ12 08/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
367942 2012 DP13 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367943 Duende 2012 DA14 23/02/2012 OAM Mallorca Obs. 56 m MPC · JPL
367944 2012 DR15 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367945 2012 DF16 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
367946 2012 DP24 25/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
367947 2012 DE27 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
367948 2012 DH28 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
367949 2012 DZ31 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
367950 2012 DM35 03/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
367951 2012 DM44 10/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
367952 2012 DG53 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
367953 2012 DM55 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
367954 2012 DJ57 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
367955 2012 DV57 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
367956 2012 DL59 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367957 2012 DM62 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
367958 2012 DZ64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
367959 2012 DX69 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
367960 2012 DR75 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
367961 2012 DF78 19/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
367962 2012 DJ79 12/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
367963 2012 DQ79 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367964 2012 DY84 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367965 2012 DV86 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
367966 2012 DV87 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
367967 2012 DE88 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367968 2012 DC89 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
367969 2012 DU89 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
367970 2012 DG96 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
367971 2012 DZ96 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367972 2012 DS97 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
367973 2012 DW97 19/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367974 2012 DX97 16/09/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
367975 2012 EV10 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
367976 2012 EH11 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367977 2012 EW11 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367978 2012 ED12 11/03/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
367979 2012 EL16 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
367980 2012 EK17 11/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
367981 2012 FT 23/03/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
367982 2012 FT5 22/08/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
367983 2012 FH7 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
367984 2012 FJ10 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
367985 2012 FQ10 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
367986 2012 FJ14 15/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
367987 2012 FM14 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
367988 2012 FC15 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367989 2012 FO21 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
367990 2012 FH25 30/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
367991 2012 FL25 29/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
367992 2012 FQ30 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
367993 2012 FV31 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
367994 2012 FW33 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
367995 2012 FF36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
367996 2012 FD37 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367997 2012 FJ39 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
367998 2012 FT39 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
367999 2012 FE42 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
368000 2012 FK44 04/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also