Danh sách tiểu hành tinh/366901–367000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366901 2005 UL11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366902 2005 UC18 22/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
366903 2005 UU41 23/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
366904 2005 UZ46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366905 2005 UX57 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366906 2005 UZ64 20/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
366907 2005 UN65 21/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
366908 2005 UW93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366909 2005 UG98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366910 2005 UT106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366911 2005 UK140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
366912 2005 UU156 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366913 2005 UY156 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366914 2005 UL180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366915 2005 UZ184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366916 2005 UV189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
366917 2005 UH202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366918 2005 UC211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366919 2005 UM226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366920 2005 UU229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366921 2005 UZ256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366922 2005 UU274 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
366923 2005 UW286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366924 2005 UT296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366925 2005 UA305 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366926 2005 UE331 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366927 2005 UC350 27/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366928 2005 UN374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366929 2005 UY438 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
366930 2005 UF439 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
366931 2005 UA445 31/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
366932 2005 UX454 28/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366933 2005 UT460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
366934 2005 UH480 30/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
366935 2005 UG485 22/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
366936 2005 UX513 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
366937 2005 VH6 08/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
366938 2005 VY30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
366939 2005 VY35 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
366940 2005 VP49 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
366941 2005 VS54 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366942 2005 VU77 29/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
366943 2005 VO85 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366944 2005 VE117 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366945 2005 VL118 12/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
366946 2005 VF120 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
366947 2005 VX126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
366948 2005 VK132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
366949 2005 WP1 21/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366950 2005 WE6 21/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
366951 2005 WV6 21/11/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
366952 2005 WZ8 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366953 2005 WZ15 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
366954 2005 WA22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366955 2005 WB29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366956 2005 WT40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
366957 2005 WX40 19/11/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
366958 2005 WZ40 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366959 2005 WS46 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366960 2005 WZ46 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366961 2005 WP53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
366962 2005 WD55 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366963 2005 WY75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366964 2005 WP79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366965 2005 WN80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
366966 2005 WJ81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
366967 2005 WU90 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366968 2005 WQ91 28/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
366969 2005 WT101 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
366970 2005 WX103 28/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
366971 2005 WR107 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366972 2005 WP120 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366973 2005 WC145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366974 2005 WP146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
366975 2005 WJ152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366976 2005 WM155 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366977 2005 WO184 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
366978 2005 WJ187 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366979 2005 XS15 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
366980 2005 XF22 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
366981 2005 XV24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
366982 2005 XM54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
366983 2005 XR63 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366984 2005 YE20 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
366985 2005 YU21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366986 2005 YP24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
366987 2005 YV41 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366988 2005 YX47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366989 2005 YS81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366990 2005 YV81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366991 2005 YC128 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
366992 2005 YF158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366993 2005 YO167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366994 2005 YF186 28/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
366995 2005 YR188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
366996 2005 YE200 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366997 2005 YY234 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
366998 2005 YW266 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366999 2006 AS1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
367000 2006 AY8 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also