Danh sách tiểu hành tinh/367801–367900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
367801 2011 AF28 29/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
367802 2011 AT29 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367803 2011 AG36 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
367804 2011 AN36 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
367805 2011 AP40 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
367806 2011 AV41 16/04/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
367807 2011 AN44 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
367808 2011 AM45 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
367809 2011 AA46 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
367810 2011 AV46 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
367811 2011 AS48 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367812 2011 AL50 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
367813 2011 AE53 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367814 2011 AS57 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
367815 2011 AM58 23/12/2000 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
367816 2011 AP60 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
367817 2011 AN66 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
367818 2011 AM72 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
367819 2011 AH73 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
367820 2011 AE79 08/07/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
367821 2011 AR79 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
367822 2011 BY5 31/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
367823 2011 BD6 25/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
367824 2011 BF11 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
367825 2011 BC15 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
367826 2011 BG17 16/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
367827 2011 BL20 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367828 2011 BZ23 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
367829 2011 BD25 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
367830 2011 BQ27 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
367831 2011 BM32 12/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
367832 2011 BR32 13/02/2010 WISE WISE 6,7 km MPC · JPL
367833 2011 BV57 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367834 2011 BH63 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
367835 2011 BQ80 29/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
367836 2011 BB81 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367837 2011 BC87 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
367838 2011 BW89 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367839 2011 BO94 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
367840 2011 BW97 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
367841 2011 BQ101 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367842 2011 BV103 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
367843 2011 BH118 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
367844 2011 BE120 19/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
367845 2011 BA121 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
367846 2011 BB123 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367847 2011 BV153 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367848 2011 CN4 14/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
367849 2011 CB9 30/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
367850 2011 CG19 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
367851 2011 CH23 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367852 2011 CQ23 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367853 2011 CW29 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
367854 2011 CM33 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367855 2011 CG36 13/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367856 2011 CK44 28/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
367857 2011 CD46 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
367858 2011 CK48 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
367859 2011 CD59 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
367860 2011 CU64 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
367861 2011 CC72 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
367862 2011 CU78 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367863 2011 CW85 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
367864 2011 CB86 05/12/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 2,7 km MPC · JPL
367865 2011 CD88 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
367866 2011 CO91 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367867 2011 CC107 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367868 2011 CH115 19/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
367869 2011 DD14 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
367870 2011 DL18 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
367871 2011 DL24 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
367872 2011 DN28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
367873 2011 DO30 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
367874 2011 DX51 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367875 2011 EU 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
367876 2011 EN18 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367877 2011 EB35 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367878 2011 FG53 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
367879 2011 FO157 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367880 2011 HR11 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
367881 2011 LX4 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
367882 2011 SP36 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
367883 2011 UP57 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367884 2011 UM189 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
367885 2011 UV405 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367886 2011 WN24 04/05/2010 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
367887 2011 WX145 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367888 2011 YO1 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367889 2011 YY5 03/03/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
367890 2011 YH12 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
367891 2011 YH20 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
367892 2011 YG59 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
367893 2012 AP4 26/09/2000 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
367894 2012 AW5 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
367895 2012 AB14 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
367896 2012 AH14 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367897 2012 AS23 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
367898 2012 BX16 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
367899 2012 BE17 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
367900 2012 BZ18 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 770 m MPC · JPL