Danh sách tiểu hành tinh/35701–35800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35701 1999 FF7 16/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
35702 1999 FN9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
35703 Lafiascaia 1999 FP10 20/03/1999 Montelupo M. Tombelli, E. Masotti 3,6 km MPC · JPL
35704 1999 FB13 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
35705 1999 FK17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
35706 1999 FG25 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35707 1999 FZ25 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35708 1999 FX27 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35709 1999 FR28 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
35710 1999 FT29 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35711 1999 FZ29 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
35712 1999 FF30 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35713 1999 FS30 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35714 1999 FB31 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35715 1999 FD32 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35716 1999 FY32 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
35717 1999 FK33 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
35718 1999 FE34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35719 1999 FY34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35720 1999 FP36 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
35721 1999 FW39 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35722 1999 FM41 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35723 1999 FT42 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35724 1999 FW53 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35725 Tramuntana 1999 FQ59 27/03/1999 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,8 km MPC · JPL
35726 1999 GW 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
35727 1999 GM1 07/04/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
35728 1999 GA2 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
35729 1999 GZ4 13/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,1 km MPC · JPL
35730 1999 GM7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
35731 1999 GH8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
35732 1999 GL8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
35733 1999 GW8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
35734 Dilithium 1999 GT9 14/04/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
35735 1999 GP11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
35736 1999 GQ19 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35737 1999 GN20 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
35738 1999 GO20 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35739 1999 GR21 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
35740 1999 GK24 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
35741 1999 GX24 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35742 1999 GD29 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
35743 1999 GP29 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35744 1999 GF30 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35745 1999 GZ30 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
35746 1999 GX31 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35747 1999 GE32 07/04/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35748 1999 GK32 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35749 1999 GF33 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35750 1999 GP34 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35751 1999 GE36 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35752 1999 GW36 14/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35753 1999 GE45 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35754 1999 GN50 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
35755 1999 GV53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
35756 1999 GX58 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35757 1999 GY60 15/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35758 1999 HE 16/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
35759 1999 HQ 17/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 6,5 km MPC · JPL
35760 1999 HP1 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35761 1999 HC2 21/04/1999 Kleť Kleť Obs. 5,0 km MPC · JPL
35762 1999 HF2 20/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,0 km MPC · JPL
35763 1999 HK3 16/04/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
35764 1999 HP7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
35765 1999 HR8 17/04/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
35766 1999 HB9 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35767 1999 JM 06/05/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
35768 Wendybauer 1999 JR1 08/05/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
35769 Tombauer 1999 JX1 08/05/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
35770 1999 JH2 08/05/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
35771 1999 JE6 11/05/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,1 km MPC · JPL
35772 1999 JM7 08/05/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
35773 1999 JT7 13/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
35774 1999 JL9 07/05/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
35775 1999 JW9 08/05/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
35776 1999 JE11 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
35777 1999 JB13 10/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
35778 1999 JL16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
35779 1999 JB18 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35780 1999 JR18 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35781 1999 JA19 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35782 1999 JW19 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35783 1999 JU20 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35784 1999 JS21 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35785 1999 JY21 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35786 1999 JR22 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35787 1999 JY22 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
35788 1999 JL24 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35789 1999 JF25 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35790 1999 JG25 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35791 1999 JK25 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35792 1999 JL29 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35793 1999 JN30 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35794 1999 JB31 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35795 1999 JF31 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35796 1999 JL31 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35797 1999 JY31 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35798 1999 JJ32 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35799 1999 JK32 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35800 1999 JT32 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL