Danh sách tiểu hành tinh/366801–366900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366801 2005 AF9 07/01/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
366802 2005 AA20 06/01/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
366803 2005 AP49 13/01/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
366804 2005 AS74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366805 2005 AN82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
366806 2005 BG20 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
366807 2005 CD9 01/02/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
366808 2005 CX16 02/02/2005 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
366809 2005 CE17 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
366810 2005 CO39 03/02/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
366811 2005 ED25 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
366812 2005 EP39 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
366813 2005 EW50 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
366814 2005 EV60 04/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
366815 2005 EP73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
366816 2005 ET137 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366817 2005 EP245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
366818 2005 EO247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
366819 2005 ET270 13/03/2005 Mayhill R. Hutsebaut 940 m MPC · JPL
366820 2005 GY51 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
366821 2005 GG59 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
366822 2005 GT71 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366823 2005 GJ72 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
366824 2005 GY94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
366825 2005 GF215 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366826 2005 GK215 11/04/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,1 km MPC · JPL
366827 2005 JQ65 15/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
366828 2005 JZ67 04/05/2005 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
366829 2005 JZ129 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
366830 2005 JT167 12/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
366831 2005 LU6 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
366832 2005 LH20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366833 2005 MC 16/06/2005 Catalina CSS AMO 1,8 km MPC · JPL
366834 2005 MA50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366835 2005 NV55 11/07/2005 Mayhill A. Lowe 740 m MPC · JPL
366836 2005 NP67 03/07/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
366837 2005 OO3 27/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
366838 2005 OX25 31/07/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
366839 2005 PF 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
366840 2005 QW17 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
366841 2005 QN71 29/08/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
366842 2005 QH75 28/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,1 km MPC · JPL
366843 2005 QO90 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
366844 2005 QW134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
366845 2005 QT138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366846 2005 QU150 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366847 2005 QQ160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366848 2005 QZ178 31/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
366849 2005 QZ181 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366850 2005 QH188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366851 2005 RG2 02/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
366852 Ti 2005 RL9 08/09/2005 La Cañada J. Lacruz 1,3 km MPC · JPL
366853 2005 RY44 03/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366854 2005 SQ13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366855 2005 SQ15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366856 2005 ST15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366857 2005 SK31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366858 2005 SO42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
366859 2005 SY43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366860 2005 SG57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366861 2005 SE76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366862 2005 SO79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366863 2005 SJ89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366864 2005 SK90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366865 2005 SB113 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
366866 2005 SR133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
366867 2005 SS143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366868 2005 SP156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366869 2005 SA159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366870 2005 SD163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
366871 2005 SB165 28/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
366872 2005 SS172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
366873 2005 SN192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366874 2005 SX200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366875 2005 SW207 30/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
366876 2005 SZ211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
366877 2005 ST218 30/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
366878 2005 SF220 29/09/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
366879 2005 SM226 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366880 2005 SS247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366881 2005 SD263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
366882 2005 SS285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
366883 2005 TJ14 01/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
366884 2005 TY24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
366885 2005 TT28 02/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
366886 2005 TQ40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366887 2005 TA49 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366888 2005 TX58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
366889 2005 TY74 03/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
366890 2005 TU89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
366891 2005 TS109 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366892 2005 TU124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366893 2005 TD135 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366894 2005 TX151 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
366895 2005 TC152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366896 2005 TZ162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366897 2005 TQ166 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
366898 2005 TH171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
366899 2005 TB172 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366900 2005 TM194 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL