Danh sách tiểu hành tinh/365801–365900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365801 2011 CH3 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365802 2011 CZ69 13/01/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
365803 2011 CJ115 05/09/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
365804 2011 DV41 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365805 2011 EP16 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365806 2011 EU42 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
365807 2011 HS51 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
365808 2011 QK67 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
365809 2011 QT98 30/07/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
365810 2011 RU3 04/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
365811 2011 RS9 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365812 2011 SX37 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
365813 2011 SP51 18/01/2009 XuYi PMO NEO 800 m MPC · JPL
365814 2011 SD85 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
365815 2011 SX89 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
365816 2011 SJ91 21/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
365817 2011 SJ114 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
365818 2011 SE147 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365819 2011 SF171 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
365820 2011 SH180 09/03/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
365821 2011 SS180 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365822 2011 SO187 05/04/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
365823 2011 SS216 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365824 2011 SC220 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
365825 2011 SH224 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365826 2011 SA255 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
365827 2011 SA260 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
365828 2011 SF260 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
365829 2011 SL261 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
365830 2011 SU261 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
365831 2011 SN275 11/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
365832 2011 TE2 19/10/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
365833 2011 TM4 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
365834 2011 TH7 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
365835 2011 TA17 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365836 2011 TH17 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365837 2011 UW1 28/09/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
365838 2011 UR16 13/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
365839 2011 UK26 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
365840 2011 UB58 04/02/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
365841 2011 US58 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
365842 2011 UY70 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365843 2011 UM76 18/05/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
365844 2011 US83 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
365845 2011 UU84 22/01/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
365846 2011 UN87 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365847 2011 UU92 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
365848 2011 UD94 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
365849 2011 UG103 26/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365850 2011 UY104 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 940 m MPC · JPL
365851 2011 UJ106 19/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
365852 2011 UK106 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
365853 2011 UG113 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
365854 2011 UJ126 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365855 2011 UV126 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365856 2011 UA127 14/10/1998 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
365857 2011 UR128 08/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
365858 2011 UY132 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
365859 2011 UK133 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
365860 2011 UE138 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365861 2011 UQ142 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
365862 2011 UM145 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
365863 2011 UH149 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
365864 2011 UR149 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
365865 2011 UM152 29/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
365866 2011 UN188 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365867 2011 UV209 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
365868 2011 UT237 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365869 2011 UJ260 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
365870 2011 UO282 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
365871 2011 UN285 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
365872 2011 UC295 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
365873 2011 UT295 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365874 2011 UH299 18/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
365875 2011 UV300 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365876 2011 UN308 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365877 2011 UE315 27/03/2009 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
365878 2011 UO315 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
365879 2011 UC318 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 620 m MPC · JPL
365880 2011 UF319 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
365881 2011 UA320 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365882 2011 UO359 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365883 2011 UP361 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365884 2011 UU366 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
365885 2011 UM369 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365886 2011 UL381 17/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
365887 2011 UC401 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
365888 2011 UK402 09/05/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
365889 2011 UF406 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365890 2011 VB12 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
365891 2011 VV21 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365892 2011 WK1 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
365893 2011 WB3 31/08/1995 La Silla C.-I. Lagerkvist 650 m MPC · JPL
365894 2011 WJ10 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
365895 2011 WK13 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
365896 2011 WC16 21/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
365897 2011 WQ24 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365898 2011 WK29 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365899 2011 WY36 18/09/2001 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
365900 2011 WM52 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL