Danh sách tiểu hành tinh/365901–366000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365901 2011 WS57 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
365902 2011 WM59 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365903 2011 WH60 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
365904 2011 WG63 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
365905 2011 WP65 20/02/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
365906 2011 WY70 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365907 2011 WC71 20/11/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
365908 2011 WC89 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365909 2011 WD91 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
365910 2011 WG95 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365911 2011 WN104 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
365912 2011 WX105 16/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
365913 2011 WL106 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
365914 2011 WZ115 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365915 2011 WN116 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365916 2011 WF117 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
365917 2011 WK136 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365918 2011 WL136 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
365919 2011 WU142 23/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
365920 2011 XV2 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365921 2011 YU17 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
365922 2011 YJ20 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
365923 2011 YV22 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365924 2011 YQ33 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365925 2011 YR33 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
365926 2011 YQ35 21/09/2007 XuYi PMO NEO 680 m MPC · JPL
365927 2011 YU40 09/08/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
365928 2011 YY52 27/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
365929 2011 YH56 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
365930 2011 YS56 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365931 2011 YN60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
365932 2011 YV60 22/09/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
365933 2011 YR66 20/02/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
365934 2011 YM68 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
365935 2011 YT75 22/01/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
365936 2011 YF78 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365937 2012 AB1 04/05/2006 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
365938 2012 AF2 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365939 2012 AW2 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
365940 2012 AA6 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365941 2012 AO6 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
365942 2012 AE9 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365943 2012 AJ12 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365944 2012 AZ16 09/03/2003 Kitt Peak DLS 2,6 km MPC · JPL
365945 2012 AC18 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365946 2012 AH19 29/08/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
365947 2012 AN21 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
365948 2012 AV22 14/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 4,5 km MPC · JPL
365949 2012 BS3 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365950 2012 BJ4 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
365951 2012 BD8 20/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
365952 2012 BH9 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365953 2012 BK9 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365954 2012 BO10 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
365955 2012 BS11 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
365956 2012 BO14 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365957 2012 BW14 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365958 2012 BZ16 29/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
365959 2012 BB23 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
365960 2012 BE24 11/12/2010 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
365961 2012 BU24 12/12/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
365962 2012 BB26 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
365963 2012 BG31 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
365964 2012 BK33 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365965 2012 BS33 24/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
365966 2012 BU34 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365967 2012 BU35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365968 2012 BW35 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365969 2012 BT42 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365970 2012 BT43 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365971 2012 BM47 10/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
365972 2012 BL49 08/02/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
365973 2012 BM51 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365974 2012 BV52 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
365975 2012 BM55 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365976 2012 BT56 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365977 2012 BJ68 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365978 2012 BC70 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
365979 2012 BT70 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
365980 2012 BY70 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
365981 2012 BZ70 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365982 2012 BT72 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
365983 2012 BN73 23/04/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
365984 2012 BX73 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365985 2012 BF74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365986 2012 BJ76 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365987 2012 BM81 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
365988 2012 BG83 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
365989 2012 BS84 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365990 2012 BT87 25/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
365991 2012 BY87 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365992 2012 BR89 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365993 2012 BU89 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
365994 2012 BE90 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
365995 2012 BO90 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365996 2012 BZ90 16/07/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
365997 2012 BE91 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365998 2012 BP91 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365999 2012 BZ94 30/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
366000 2012 BA95 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also