Danh sách tiểu hành tinh/364901–365000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364901 2008 EX110 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
364902 2008 EW121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
364903 2008 EZ122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364904 2008 EW129 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364905 2008 EY130 07/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
364906 2008 EE132 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364907 2008 EJ135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364908 2008 EF136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364909 2008 EY140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364910 2008 EZ146 07/03/2008 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,4 km MPC · JPL
364911 2008 ER148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364912 2008 EM149 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364913 2008 EL150 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364914 2008 EF153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364915 2008 ED154 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364916 2008 ES154 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364917 2008 EQ156 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364918 2008 EX157 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
364919 2008 EY160 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364920 2008 ED161 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364921 2008 EV161 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364922 2008 EA162 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364923 2008 FF2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364924 2008 FK9 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364925 2008 FK13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364926 2008 FG24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364927 2008 FY25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364928 2008 FB47 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364929 2008 FT49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
364930 2008 FX56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364931 2008 FT64 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364932 2008 FQ67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364933 2008 FU71 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
364934 2008 FX74 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364935 2008 FG82 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364936 2008 FQ95 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364937 2008 FB109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364938 2008 FJ114 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364939 2008 FV114 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364940 2008 FW117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
364941 2008 FN118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364942 2008 FT120 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364943 2008 FK124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364944 2008 FX127 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364945 2008 GQ6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364946 2008 GV17 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364947 2008 GM18 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364948 2008 GQ23 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
364949 2008 GQ29 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364950 2008 GT33 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364951 2008 GE57 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364952 2008 GE70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
364953 2008 GS70 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364954 2008 GE80 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364955 2008 GK81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364956 2008 GN82 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364957 2008 GR86 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364958 2008 GC88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364959 2008 GD94 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364960 2008 GJ105 03/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
364961 2008 GB107 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364962 2008 GZ122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364963 2008 GV126 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364964 2008 GM132 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364965 2008 GJ139 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364966 2008 GH141 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364967 2008 GN145 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364968 2008 HA3 07/04/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
364969 2008 HF3 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
364970 2008 HG6 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364971 2008 HU14 04/04/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
364972 2008 HC20 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364973 2008 HS21 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364974 2008 HN22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364975 2008 HB25 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
364976 2008 HO25 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364977 2008 HD38 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
364978 2008 HQ42 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364979 2008 HX46 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
364980 2008 HM54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364981 2008 HE59 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364982 2008 HN62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
364983 2008 HP65 29/04/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
364984 2008 HB66 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364985 2008 HS67 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364986 2008 JR2 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364987 2008 JY8 01/05/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
364988 2008 JZ10 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364989 2008 JT12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364990 2008 JD18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364991 2008 JL33 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
364992 2008 JG39 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364993 2008 KA 16/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
364994 2008 KM1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
364995 2008 KE3 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364996 2008 KF7 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364997 2008 KJ10 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
364998 2008 KG12 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364999 2008 KO13 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365000 2008 KV16 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also