Danh sách tiểu hành tinh/364801–364900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364801 2008 AL129 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
364802 2008 AN134 03/01/2008 Lulin LUSS 1,2 km MPC · JPL
364803 2008 AB136 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364804 2008 AC136 12/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364805 2008 BH6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364806 2008 BL10 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364807 2008 BC13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364808 2008 BC16 28/01/2008 Lulin LUSS 1,8 km MPC · JPL
364809 2008 BZ17 30/01/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
364810 2008 BG18 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
364811 2008 BL19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364812 2008 BS25 30/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
364813 2008 BL36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364814 2008 BA41 31/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
364815 2008 BO41 30/01/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
364816 2008 BY48 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364817 2008 BJ50 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364818 2008 CN 01/02/2008 Kitami K. Endate 3,2 km MPC · JPL
364819 2008 CB2 02/02/2008 Wrightwood J. W. Young 2,7 km MPC · JPL
364820 2008 CZ6 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364821 2008 CV14 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364822 2008 CF15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364823 2008 CN15 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364824 2008 CA17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364825 2008 CY19 06/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
364826 2008 CE35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364827 2008 CW52 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364828 2008 CL61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
364829 2008 CL71 06/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
364830 2008 CR73 06/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
364831 2008 CJ92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364832 2008 CC108 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364833 2008 CV113 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364834 2008 CD116 08/02/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
364835 2008 CY120 06/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
364836 2008 CK124 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364837 2008 CO129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364838 2008 CU132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364839 2008 CA142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364840 2008 CQ143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364841 2008 CE144 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364842 2008 CZ152 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364843 2008 CQ157 09/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
364844 2008 CF158 09/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
364845 2008 CS171 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364846 2008 CW184 14/02/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
364847 2008 CA195 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364848 2008 CA197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
364849 2008 CJ200 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364850 2008 CJ201 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364851 2008 CT202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364852 2008 CP209 03/02/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
364853 2008 CK212 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364854 2008 DV6 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364855 2008 DZ7 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364856 2008 DV10 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364857 2008 DZ10 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364858 2008 DE16 27/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
364859 2008 DG16 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364860 2008 DP18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364861 2008 DQ21 28/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
364862 2008 DB30 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364863 2008 DF31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364864 2008 DX36 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364865 2008 DS37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364866 2008 DZ48 29/02/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
364867 2008 DQ49 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364868 2008 DR52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364869 2008 DJ56 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364870 2008 DP57 28/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
364871 2008 DU63 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364872 2008 DF70 18/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
364873 2008 DJ76 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364874 2008 DH84 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364875 Hualookeng 2008 DP89 29/02/2008 XuYi PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
364876 2008 EJ4 29/02/2008 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
364877 2008 EM9 09/03/2008 Siding Spring SSS APO 790 m MPC · JPL
364878 2008 EU11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364879 2008 EP25 03/03/2008 XuYi PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
364880 2008 ET29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364881 2008 EG30 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364882 2008 ER38 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364883 2008 EU38 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364884 2008 EF39 18/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
364885 2008 EJ43 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
364886 2008 EL49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364887 2008 EU56 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364888 2008 EN57 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364889 2008 EQ57 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
364890 2008 EF62 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
364891 2008 EO62 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364892 2008 EY69 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364893 2008 ER71 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364894 2008 EZ72 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364895 2008 EX76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
364896 2008 ET78 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364897 2008 EU79 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364898 2008 EG86 07/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
364899 2008 EU105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364900 2008 EF107 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL