Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/365701–365800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365701 2010 VP128 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365702 2010 VZ128 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
365703 2010 VE130 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
365704 2010 VZ132 29/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
365705 2010 VD136 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365706 2010 VR138 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365707 2010 VT142 31/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
365708 2010 VU149 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365709 2010 VD152 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
365710 2010 VV159 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365711 2010 VJ160 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365712 2010 VF168 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
365713 2010 VH170 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
365714 2010 VG171 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
365715 2010 VB172 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365716 2010 VK173 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
365717 2010 VW174 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365718 2010 VH175 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
365719 2010 VA177 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365720 2010 VZ179 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
365721 2010 VL181 31/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
365722 2010 VS182 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
365723 2010 VK186 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365724 2010 VC188 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
365725 2010 VA193 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365726 2010 VC195 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
365727 2010 VN198 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
365728 2010 VH199 14/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
365729 2010 VM208 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365730 2010 VE211 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365731 2010 VB212 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365732 2010 VZ213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365733 2010 VU214 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365734 2010 VV214 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365735 2010 WJ8 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365736 2010 WK8 08/12/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
365737 2010 WQ9 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365738 2010 WX9 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365739 Peterbecker 2010 WS12 15/09/2004 Drebach A. Knöfel 3,4 km MPC · JPL
365740 2010 WC14 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365741 2010 WN15 06/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
365742 2010 WO15 24/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
365743 2010 WK21 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
365744 2010 WZ22 26/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
365745 2010 WS26 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
365746 2010 WW26 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365747 2010 WB33 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365748 2010 WA38 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
365749 2010 WZ39 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365750 2010 WY49 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
365751 2010 WS54 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
365752 2010 WR55 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
365753 2010 WL60 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365754 2010 WX69 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365755 2010 WA71 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
365756 ISON 2010 WZ71 04/11/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 6,1 km MPC · JPL
365757 2010 WX72 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365758 2010 XR2 01/12/2010 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 2,3 km MPC · JPL
365759 2010 XS3 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365760 2010 XP4 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365761 Popovici 2010 XQ4 13/03/2008 La Silla EURONEAR 1,1 km MPC · JPL
365762 2010 XZ8 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
365763 2010 XE10 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365764 2010 XX11 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
365765 2010 XE12 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
365766 2010 XK14 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
365767 2010 XO21 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
365768 2010 XG23 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
365769 2010 XN24 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
365770 2010 XR35 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365771 2010 XY35 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
365772 2010 XN49 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365773 2010 XU49 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365774 2010 XF50 08/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365775 2010 XH50 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
365776 2010 XH51 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365777 2010 XH54 13/01/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
365778 2010 XK56 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365779 2010 XL57 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365780 2010 XU60 28/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
365781 2010 XC61 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365782 2010 XC73 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365783 2010 XB74 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
365784 2010 XZ74 02/12/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
365785 2010 XC76 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365786 Florencelosse 2010 YJ 26/12/2010 St Pardon de Conques St Pardon de Conques Obs. 4,8 km MPC · JPL
365787 2011 AW16 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365788 2011 AF17 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365789 2011 AQ20 19/12/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
365790 2011 AK21 01/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
365791 2011 AT23 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365792 2011 AV23 21/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365793 2011 AY27 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
365794 2011 AS35 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365795 2011 AS54 15/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
365796 2011 AM57 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
365797 2011 BW15 15/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
365798 2011 BF26 03/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
365799 2011 BR27 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365800 2011 CF3 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL