Danh sách tiểu hành tinh/365501–365600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365501 2010 RE59 06/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
365502 2010 RP60 16/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
365503 2010 RJ62 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
365504 2010 RF63 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
365505 2010 RB68 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
365506 2010 RF69 06/09/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
365507 2010 RW71 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365508 2010 RR82 08/09/2010 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
365509 2010 RJ88 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365510 2010 RX97 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
365511 2010 RB102 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365512 2010 RB106 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
365513 2010 RB107 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
365514 2010 RL107 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
365515 2010 RP114 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
365516 2010 RS117 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
365517 2010 RP118 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
365518 2010 RW118 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365519 2010 RN121 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365520 2010 RR123 22/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
365521 2010 RY124 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
365522 2010 RL126 12/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
365523 2010 RA127 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365524 2010 RM127 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365525 2010 RW136 12/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
365526 2010 RE142 04/04/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
365527 2010 RM142 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365528 2010 RJ143 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
365529 2010 RK144 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365530 2010 RJ145 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365531 2010 RN145 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
365532 2010 RY148 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
365533 2010 RE160 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365534 2010 RP163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365535 2010 RS175 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
365536 2010 SF1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
365537 2010 SC3 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365538 2010 SH10 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365539 2010 SC12 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365540 2010 SF17 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365541 2010 SK25 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365542 2010 SL29 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365543 2010 SP29 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365544 2010 SY33 13/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
365545 2010 TD3 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365546 2010 TG3 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365547 2010 TH3 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
365548 2010 TP3 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
365549 2010 TE5 18/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
365550 2010 TJ5 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
365551 2010 TU6 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
365552 2010 TZ15 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365553 2010 TL20 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
365554 2010 TM23 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
365555 2010 TH27 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365556 2010 TT27 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365557 2010 TC29 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365558 2010 TO34 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
365559 2010 TQ34 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
365560 2010 TM38 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
365561 2010 TG40 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
365562 2010 TN40 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
365563 2010 TZ40 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
365564 2010 TD50 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365565 2010 TA62 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365566 2010 TZ62 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
365567 2010 TL68 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365568 2010 TT85 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365569 2010 TQ90 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
365570 2010 TO91 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365571 2010 TC96 11/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
365572 2010 TV96 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
365573 2010 TR99 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365574 2010 TB101 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
365575 2010 TA104 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365576 2010 TU104 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
365577 2010 TS112 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
365578 2010 TG113 25/09/2003 Haleakala NEAT 680 m MPC · JPL
365579 2010 TE114 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365580 2010 TF116 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
365581 2010 TO119 29/10/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
365582 2010 TH122 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365583 2010 TM138 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
365584 2010 TP138 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365585 2010 TQ138 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
365586 2010 TJ140 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365587 2010 TW143 27/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
365588 2010 TB147 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
365589 2010 TL148 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365590 2010 TP148 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365591 2010 TE150 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
365592 2010 TJ156 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365593 2010 TS162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365594 2010 TC163 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
365595 2010 TM166 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365596 2010 TQ166 09/10/2010 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
365597 2010 TM168 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
365598 2010 TL170 12/10/2010 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
365599 2010 TQ170 21/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
365600 2010 TM171 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL