Danh sách tiểu hành tinh/366501–366600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366501 2002 PS29 06/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
366502 2002 PB52 08/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
366503 2002 PN52 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
366504 2002 PT64 03/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
366505 2002 PL76 11/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
366506 2002 PJ87 13/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
366507 2002 PZ122 15/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
366508 2002 PM152 08/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
366509 2002 PC157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
366510 2002 PW157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
366511 2002 PA170 07/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
366512 2002 PX172 11/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
366513 2002 PU173 11/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
366514 2002 PG178 07/08/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
366515 2002 PJ179 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366516 2002 PY180 15/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
366517 2002 PL184 13/08/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
366518 2002 PB187 11/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
366519 2002 PL188 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
366520 2002 PY188 07/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
366521 2002 PA194 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366522 2002 PX199 20/11/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
366523 2002 PY199 19/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
366524 2002 PL200 19/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
366525 2002 PJ201 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366526 2002 QO4 16/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
366527 2002 QV8 19/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
366528 2002 QO10 25/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
366529 2002 QQ11 26/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
366530 2002 QQ23 28/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
366531 2002 QA48 27/08/2002 Palomar S. F. Hönig 900 m MPC · JPL
366532 2002 QY55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
366533 2002 QT61 18/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
366534 2002 QO71 28/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
366535 2002 QL73 11/08/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
366536 2002 QV77 16/08/2002 Haleakala NEAT 600 m MPC · JPL
366537 2002 QY84 16/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
366538 2002 QC89 27/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366539 2002 QN90 19/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
366540 2002 QQ91 30/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
366541 2002 QJ92 16/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
366542 2002 QQ93 18/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
366543 2002 QM104 17/08/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
366544 2002 QL109 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
366545 2002 QP110 17/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
366546 2002 QE114 28/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
366547 2002 QR132 16/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
366548 2002 QK136 12/12/2004 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
366549 2002 QY138 17/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
366550 2002 QE142 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
366551 2002 QS146 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
366552 2002 QD149 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
366553 2002 QE154 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
366554 2002 RG34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
366555 2002 RX67 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
366556 2002 RP113 05/09/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
366557 2002 RM141 10/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
366558 2002 RS174 13/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
366559 2002 RU180 14/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
366560 2002 RF182 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
366561 2002 RM182 11/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
366562 2002 RW188 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366563 2002 RR213 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
366564 2002 RE249 15/09/2002 Xinglong SCAP 780 m MPC · JPL
366565 2002 RR254 14/09/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
366566 2002 RH259 14/09/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
366567 2002 RB262 13/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366568 2002 RH263 11/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
366569 2002 RP269 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
366570 2002 ST13 27/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
366571 2002 SG40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
366572 2002 SP61 16/09/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
366573 2002 TQ25 02/10/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
366574 2002 TT26 24/08/1998 Caussols ODAS 910 m MPC · JPL
366575 2002 TF27 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
366576 2002 TT30 02/10/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
366577 2002 TH66 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
366578 2002 TQ82 02/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
366579 2002 TP105 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366580 2002 TP122 04/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
366581 2002 TS130 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366582 2002 TR159 25/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
366583 2002 TG181 14/10/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
366584 2002 TE189 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
366585 2002 TF193 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
366586 2002 TP212 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
366587 2002 TX217 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366588 2002 TO240 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
366589 2002 TV311 15/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
366590 2002 TA317 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
366591 2002 TL348 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
366592 2002 UX5 28/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
366593 2002 UF21 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366594 2002 UW27 31/10/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
366595 2002 UZ46 31/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366596 2002 VL73 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366597 2002 VU107 12/11/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366598 2002 VY124 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366599 2002 XL8 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366600 2002 XR62 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL