Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/365301–365400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365301 2009 RC63 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
365302 2009 RH63 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
365303 2009 RT68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365304 2009 RE69 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
365305 2009 RV71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365306 2009 RC74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365307 2009 SS8 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365308 2009 SR12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
365309 2009 SR20 21/09/2009 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
365310 2009 SO25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365311 2009 SX25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365312 2009 SW29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365313 2009 SC35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
365314 2009 SP55 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
365315 2009 SM69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365316 2009 SC70 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
365317 2009 SE73 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365318 2009 SC79 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365319 2009 SW99 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
365320 2009 SN110 17/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
365321 2009 SQ113 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365322 2009 SF120 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365323 2009 SB122 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365324 2009 SG125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365325 2009 SD131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365326 2009 SY137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
365327 2009 SM141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
365328 2009 SL146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
365329 2009 SP161 21/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
365330 2009 SX164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365331 2009 ST180 21/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
365332 2009 SA181 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
365333 2009 SY188 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
365334 2009 SJ201 11/12/2005 La Silla R. Behrend 1,1 km MPC · JPL
365335 2009 SO209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
365336 2009 SB216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365337 2009 SM217 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365338 2009 SP217 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365339 2009 SQ224 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
365340 2009 SB227 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
365341 2009 SH240 17/08/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
365342 2009 SR243 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
365343 2009 SA255 16/09/2009 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
365344 2009 SM255 16/09/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
365345 2009 SS263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
365346 2009 SN270 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365347 2009 SQ274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365348 2009 SR274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365349 2009 SW276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365350 2009 SK279 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
365351 2009 SL282 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
365352 2009 ST282 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
365353 2009 SX311 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365354 2009 SK328 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365355 2009 SO328 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
365356 2009 SJ330 18/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
365357 2009 SQ330 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
365358 2009 SH332 21/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
365359 2009 SL334 21/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
365360 2009 SE340 16/09/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
365361 2009 SD352 16/09/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
365362 2009 SD360 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365363 2009 TK3 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
365364 2009 TM13 15/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,2 km MPC · JPL
365365 2009 TL21 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
365366 2009 TU23 14/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
365367 2009 TA30 15/10/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
365368 2009 TE31 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
365369 2009 TF34 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
365370 2009 TD36 14/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
365371 2009 TU36 15/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
365372 2009 TR37 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365373 2009 TE42 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
365374 2009 TJ43 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
365375 Serebrov 2009 UZ3 19/10/2009 Zelenchukskaya S T. V. Kryachko 5,1 km MPC · JPL
365376 2009 UZ43 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
365377 2009 UM47 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
365378 2009 UZ95 22/10/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
365379 2009 UG130 15/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
365380 2009 UX132 22/10/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
365381 2009 UD134 22/10/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
365382 2009 UT134 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
365383 2009 UX141 16/10/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
365384 2009 VL23 09/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
365385 2009 VL42 12/11/2009 Hibiscus N. Teamo 4,0 km MPC · JPL
365386 2009 VC51 15/11/2009 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
365387 2009 VM61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365388 2009 VY63 18/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
365389 2009 VX79 10/11/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
365390 2009 VC85 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365391 2009 VM104 08/11/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
365392 2009 VH105 10/11/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
365393 2009 VM108 09/11/2009 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
365394 2009 WO44 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
365395 2009 WM47 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
365396 2009 WH49 27/09/2003 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
365397 2009 WP54 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
365398 2009 WT62 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
365399 2009 WV63 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
365400 2009 WG119 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL