Danh sách tiểu hành tinh/366301–366400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366301 2013 CM22 06/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
366302 2013 CQ22 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
366303 2013 CY22 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
366304 2013 CC38 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366305 2013 CH67 01/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
366306 2013 CK72 24/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
366307 2013 CR84 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
366308 2013 CV109 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366309 2013 CJ134 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366310 2013 CL134 11/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
366311 2013 CM142 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
366312 2013 CO142 10/02/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366313 2013 CW174 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
366314 2013 CD180 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366315 2013 CN182 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
366316 2013 CW183 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366317 2013 CV197 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
366318 2013 CU206 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366319 2013 ER1 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
366320 2013 EM5 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
366321 2013 EV5 27/01/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366322 2013 EN12 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366323 2013 EG14 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
366324 2013 EX14 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
366325 2013 EO21 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366326 2013 EW39 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
366327 2013 EJ74 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
366328 2013 EY85 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
366329 2013 EO86 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366330 2013 EE93 29/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
366331 2013 EO98 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366332 2013 EK106 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366333 2013 EB108 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
366334 2013 EA112 19/10/2001 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
366335 2013 EZ119 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
366336 2013 EA123 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
366337 2013 EX123 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366338 2013 FL 07/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
366339 2013 FN12 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366340 2013 FP12 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
366341 4082 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
366342 1993 TV29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
366343 1994 LC1 15/06/1994 Siding Spring G. J. Garradd 2,7 km MPC · JPL
366344 1996 TV36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
366345 1997 SW13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366346 1997 SQ24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
366347 1998 OO2 30/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
366348 1998 UE11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366349 1999 RQ31 05/09/1999 Ondřejov L. Kotková 820 m MPC · JPL
366350 1999 RH185 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366351 1999 TO11 08/10/1999 Kleť Kleť Obs. 750 m MPC · JPL
366352 1999 TQ29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366353 1999 TY75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
366354 1999 TV165 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
366355 1999 UU7 29/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
366356 1999 UV52 31/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
366357 1999 VZ83 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
366358 1999 WX25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
366359 2000 AY109 05/01/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
366360 2000 AN217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
366361 2000 BR21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
366362 2000 CU34 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
366363 2000 ER51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
366364 2000 EY182 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366365 2000 KK65 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
366366 2000 PR9 09/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366367 2000 QA85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366368 2000 RF20 01/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
366369 2000 RH57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
366370 2000 RM98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
366371 2000 SS28 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
366372 2000 SP90 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366373 2000 SQ92 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366374 2000 SO171 25/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
366375 2000 SU190 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
366376 2000 SN194 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
366377 2000 SP232 28/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366378 2000 SP297 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366379 2000 SG314 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366380 2000 TP21 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
366381 2000 TY23 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
366382 2000 UE72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
366383 2000 WK45 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
366384 2000 WG124 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
366385 2000 WB177 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366386 2000 YH28 26/12/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
366387 2001 CT20 03/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
366388 2001 OV31 23/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366389 2001 PK3 05/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
366390 2001 QG33 17/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
366391 2001 QW47 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366392 2001 QL173 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366393 2001 QU182 17/08/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
366394 2001 QK191 22/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
366395 2001 QR191 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366396 2001 QK206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
366397 2001 QZ240 24/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
366398 2001 RD30 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366399 2001 RJ41 11/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
366400 2001 RR97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL