Danh sách tiểu hành tinh/364301–364400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364301 2006 UA14 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
364302 2006 UA15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
364303 2006 UA22 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364304 2006 UC28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364305 2006 UJ34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364306 2006 UJ35 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
364307 2006 UF36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364308 2006 UO39 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364309 2006 UT40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364310 2006 UR43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364311 2006 UG44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364312 2006 UD47 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364313 2006 UB54 15/12/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
364314 2006 UV62 22/10/2006 Jornada D. S. Dixon 2,0 km MPC · JPL
364315 2006 UW68 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
364316 2006 UD70 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
364317 2006 UF71 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364318 2006 UN74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364319 2006 UP80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
364320 2006 UO85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364321 2006 UT86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364322 2006 UA87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364323 2006 UE90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364324 2006 UD100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364325 2006 UO102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364326 2006 UW112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364327 2006 UC114 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364328 2006 UN114 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364329 2006 UZ115 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364330 2006 UG120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364331 2006 UK129 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364332 2006 UN136 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
364333 2006 UR137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364334 2006 UY139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364335 2006 US140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364336 2006 UD141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364337 2006 UJ143 19/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
364338 2006 UD149 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364339 2006 UA156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364340 2006 UX161 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
364341 2006 UR166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364342 2006 UM176 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
364343 2006 UZ181 16/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
364344 2006 UF182 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364345 2006 UD192 19/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364346 2006 UC197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364347 2006 UE198 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364348 2006 UM198 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
364349 2006 UR199 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364350 2006 UC205 16/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
364351 2006 UF209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
364352 2006 UH217 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364353 2006 UW221 17/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
364354 2006 UA229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
364355 2006 UV230 21/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
364356 2006 UZ237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364357 2006 UR247 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364358 2006 UH253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364359 2006 UY259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364360 2006 US269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364361 2006 UQ270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364362 2006 UM276 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364363 2006 UP278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364364 2006 UW280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364365 2006 UE284 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364366 2006 UM302 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 710 m MPC · JPL
364367 2006 UH313 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364368 2006 UP334 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364369 2006 UO335 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364370 2006 VH4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364371 2006 VL7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364372 2006 VT9 30/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
364373 2006 VX15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364374 2006 VD17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364375 2006 VH17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364376 2006 VV19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364377 2006 VZ19 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364378 2006 VS22 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
364379 2006 VW24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364380 2006 VC28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364381 2006 VT28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364382 2006 VU28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364383 2006 VT35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364384 2006 VC48 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
364385 2006 VR56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364386 2006 VN60 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
364387 2006 VN69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364388 2006 VV69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364389 2006 VN70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364390 2006 VJ74 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364391 2006 VW79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364392 2006 VL82 02/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364393 2006 VT84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364394 2006 VE85 13/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
364395 2006 VJ87 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364396 2006 VK89 29/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
364397 2006 VH92 15/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364398 2006 VV92 15/11/2006 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
364399 2006 VQ98 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364400 2006 VZ98 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL