Danh sách tiểu hành tinh/365201–365300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365201 2009 FR74 18/03/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
365202 2009 FB76 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
365203 2009 GJ2 01/04/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
365204 2009 GK6 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
365205 2009 HZ1 17/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
365206 2009 HP3 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
365207 2009 HL4 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
365208 2009 HO4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365209 2009 HC8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365210 2009 HM12 18/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 780 m MPC · JPL
365211 2009 HQ14 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365212 2009 HX15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365213 2009 HL19 19/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
365214 2009 HZ20 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
365215 2009 HJ38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365216 2009 HM41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365217 2009 HP48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365218 2009 HC49 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
365219 2009 HN49 20/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
365220 2009 HX80 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
365221 2009 HS81 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,0 km MPC · JPL
365222 2009 HG84 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365223 2009 HW84 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
365224 2009 HC88 28/04/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
365225 2009 HC90 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
365226 2009 HO91 27/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
365227 2009 HJ92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365228 2009 HH96 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365229 2009 HG99 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365230 2009 HU103 19/04/2009 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
365231 2009 HK104 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365232 2009 HV104 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365233 2009 HY104 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365234 2009 HO106 26/04/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
365235 2009 JZ6 20/04/2009 XuYi PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
365236 2009 JL14 27/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
365237 2009 JW16 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365238 2009 JR17 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365239 2009 KN8 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365240 2009 KK22 31/05/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
365241 2009 LV4 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
365242 2009 MR4 21/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365243 2009 MV7 25/06/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,5 km MPC · JPL
365244 2009 MB8 27/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
365245 2009 MW9 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
365246 2009 NE 02/07/2009 Socorro LINEAR APO 2,3 km MPC · JPL
365247 2009 NU 14/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
365248 2009 OL 05/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
365249 2009 OQ6 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
365250 Vladimirsurdin 2009 OF7 26/07/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 2,7 km MPC · JPL
365251 2009 OU9 28/07/2009 Hibiscus N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
365252 2009 OF16 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
365253 2009 OH16 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365254 2009 OM17 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
365255 2009 OX21 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365256 2009 OT25 13/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365257 2009 PT 13/08/2009 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
365258 2009 PH3 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
365259 2009 PB8 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365260 2009 PK8 15/08/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
365261 2009 PO9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365262 2009 PN21 18/08/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
365263 2009 QY 16/08/2009 Marly P. Kocher 2,8 km MPC · JPL
365264 2009 QQ4 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
365265 2009 QW4 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
365266 2009 QX10 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365267 2009 QG11 20/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 3,2 km MPC · JPL
365268 2009 QE13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
365269 2009 QG13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365270 2009 QJ22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
365271 2009 QH27 23/08/2009 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
365272 2009 QD28 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
365273 2009 QY29 23/08/2009 Hibiscus N. Teamo 2,3 km MPC · JPL
365274 2009 QV36 30/08/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 3,4 km MPC · JPL
365275 2009 QE37 28/08/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
365276 2009 QP42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
365277 2009 QT42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
365278 2009 QV46 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
365279 2009 QJ48 26/08/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
365280 2009 QG53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365281 2009 QM55 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365282 2009 QQ55 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
365283 2009 QQ56 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365284 2009 QM62 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
365285 2009 RU6 10/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
365286 2009 RB10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365287 2009 RS16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365288 2009 RT17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
365289 2009 RD18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
365290 2009 RK22 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
365291 2009 RO26 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 4,0 km MPC · JPL
365292 2009 RS27 11/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
365293 2009 RD33 23/08/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
365294 2009 RQ38 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365295 2009 RJ46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
365296 2009 RC48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
365297 2009 RM48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365298 2009 RF50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
365299 2009 RN51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
365300 2009 RK52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL