Danh sách tiểu hành tinh/366201–366300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366201 2012 KH23 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
366202 2012 LY15 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
366203 2012 PQ13 15/02/2010 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 4,0 km MPC · JPL
366204 2012 QZ31 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366205 2012 RX7 23/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
366206 2012 RX11 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366207 2012 RJ24 06/09/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
366208 2012 RW28 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366209 2012 SZ12 02/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
366210 2012 SX59 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
366211 2012 TF13 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
366212 2012 TT23 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366213 2012 TY30 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366214 2012 TN32 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
366215 2012 TM89 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
366216 2012 TV98 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366217 2012 TO166 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366218 2012 TP184 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366219 2012 TY189 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
366220 2012 TQ217 03/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
366221 2012 TH232 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366222 2012 TQ232 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366223 2012 TV238 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366224 2012 TF242 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366225 2012 TA287 12/05/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
366226 2012 TU298 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366227 2012 TT303 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
366228 2012 UQ7 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
366229 2012 UT85 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
366230 2012 UZ85 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366231 2012 UC91 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
366232 2012 UD93 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
366233 2012 UY108 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366234 2012 UZ122 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366235 2012 US141 08/03/2003 Saint-Véran D. Matter, C. Demeautis 1,0 km MPC · JPL
366236 2012 UE145 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
366237 2012 UV154 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
366238 2012 UX155 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366239 2012 UJ160 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366240 2012 UF167 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
366241 2012 VF24 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366242 2012 VZ32 30/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
366243 2012 VE69 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366244 2012 VQ73 01/04/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
366245 2012 WW31 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
366246 2012 XY2 19/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
366247 2012 XW16 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
366248 2012 XH27 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366249 2012 XO31 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
366250 2012 XJ103 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
366251 2012 XN140 28/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
366252 Evanmillsap 2012 XJ151 08/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
366253 2012 YS2 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
366254 2012 YY2 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
366255 2012 YB4 27/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
366256 2012 YO7 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
366257 2013 AB 15/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
366258 2013 AU 07/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
366259 2013 AA7 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366260 2013 AM7 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
366261 2013 AA8 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
366262 2013 AD19 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
366263 2013 AW21 04/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366264 2013 AM22 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
366265 2013 AA25 06/01/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366266 2013 AR33 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366267 2013 AX36 21/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
366268 2013 AA37 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
366269 2013 AN37 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
366270 2013 AP38 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
366271 2013 AS38 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
366272 Medellín 2013 AB39 30/03/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 6,4 km MPC · JPL
366273 2013 AN41 25/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
366274 2013 AZ55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366275 2013 AK59 26/02/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 690 m MPC · JPL
366276 2013 AK73 23/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
366277 2013 AQ73 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
366278 2013 AR74 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
366279 2013 AD91 03/03/2000 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
366280 2013 AS99 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
366281 2013 AA103 21/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
366282 2013 AM105 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366283 2013 AR105 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366284 2013 AM125 21/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
366285 2013 AF130 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
366286 2013 AS130 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366287 2013 AR132 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
366288 2013 BA5 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366289 2013 BN24 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366290 2013 BW33 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366291 2013 BZ40 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366292 2013 BK41 07/02/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
366293 2013 BB43 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366294 2013 BE63 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366295 2013 BJ66 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
366296 2013 BU77 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
366297 2013 BW79 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
366298 2013 CF3 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
366299 2013 CQ14 03/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
366300 2013 CN19 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL