Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/365101–365200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365101 2009 BN159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
365102 2009 BS173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365103 2009 BJ178 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
365104 2009 BM179 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
365105 2009 BC182 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
365106 2009 BK182 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
365107 2009 BZ182 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
365108 2009 BF186 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365109 2009 CT12 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365110 2009 CH14 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
365111 2009 CA18 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
365112 2009 CU23 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
365113 2009 CH33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
365114 2009 CQ44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365115 2009 CD47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
365116 2009 CH48 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365117 2009 CZ49 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
365118 2009 CO56 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
365119 2009 CJ57 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
365120 2009 CL59 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
365121 2009 CH63 01/02/2009 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
365122 2009 CJ65 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365123 2009 CL65 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365124 2009 DS1 16/02/2009 Dauban F. Kugel 750 m MPC · JPL
365125 2009 DQ7 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365126 2009 DE9 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365127 2009 DE16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
365128 2009 DF22 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
365129 2009 DB23 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365130 Birnfeld 2009 DU28 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 860 m MPC · JPL
365131 Hassberge 2009 DQ29 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 900 m MPC · JPL
365132 2009 DZ31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365133 2009 DY32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365134 2009 DK36 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
365135 2009 DA39 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
365136 2009 DX44 27/02/2009 Mayhill A. Lowe 940 m MPC · JPL
365137 2009 DG52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
365138 2009 DO54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365139 2009 DY54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
365140 2009 DF55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365141 2009 DN55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365142 2009 DY55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
365143 2009 DD56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
365144 2009 DA59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365145 2009 DV59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
365146 2009 DM60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365147 2009 DF62 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365148 2009 DL64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
365149 2009 DD70 26/02/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
365150 2009 DL71 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
365151 2009 DO73 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
365152 2009 DB75 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
365153 2009 DY88 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
365154 2009 DS93 01/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
365155 2009 DT97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365156 2009 DW101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365157 2009 DU102 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365158 2009 DN103 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365159 Garching 2009 DU111 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 780 m MPC · JPL
365160 2009 DA117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
365161 2009 DU118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
365162 2009 DN120 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
365163 2009 DK124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365164 2009 DD127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365165 2009 DH129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365166 2009 DG131 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365167 2009 DR136 24/02/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
365168 2009 DO138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365169 2009 DP138 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
365170 2009 DQ139 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365171 2009 DJ140 20/02/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
365172 2009 DK141 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365173 2009 EX11 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
365174 2009 ES21 13/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
365175 2009 EE22 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365176 2009 ET30 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
365177 2009 FR1 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
365178 2009 FL3 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
365179 2009 FP4 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
365180 2009 FT5 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
365181 2009 FC9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
365182 2009 FY19 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
365183 2009 FM23 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365184 2009 FV24 24/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
365185 2009 FT25 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
365186 2009 FV25 22/03/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 1,5 km MPC · JPL
365187 2009 FA27 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
365188 2009 FS27 21/03/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
365189 2009 FM29 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
365190 Kenting 2009 FC30 22/03/2009 Lulin Observatory Y.-S. Tsai 720 m MPC · JPL
365191 2009 FY32 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
365192 2009 FL34 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
365193 2009 FH35 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
365194 2009 FY38 21/03/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
365195 2009 FC41 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
365196 2009 FM44 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
365197 2009 FE53 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
365198 2009 FQ53 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365199 2009 FB62 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
365200 2009 FN65 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL