Danh sách tiểu hành tinh/364201–364300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364201 2006 QG76 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
364202 2006 QA81 24/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
364203 2006 QO96 16/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
364204 2006 QR100 25/08/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
364205 2006 QQ104 28/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364206 2006 QC114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
364207 2006 QC115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
364208 2006 QS116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
364209 2006 QW119 28/08/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
364210 2006 QB160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364211 2006 QO162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364212 2006 QO163 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364213 2006 QQ166 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
364214 2006 RA6 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364215 2006 RQ17 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
364216 2006 RP36 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
364217 2006 RU43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364218 2006 RV43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364219 2006 RX46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364220 2006 RQ50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364221 2006 RX54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364222 2006 RO56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364223 2006 RC73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364224 2006 RT94 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364225 2006 SC29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364226 2006 SQ31 24/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
364227 2006 SX43 17/09/2006 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
364228 2006 SQ61 16/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
364229 2006 SY63 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
364230 2006 SN73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364231 2006 SX74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
364232 2006 SW103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364233 2006 SQ119 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
364234 2006 SO147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
364235 2006 SW149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364236 2006 SN150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364237 2006 SE152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364238 2006 SP164 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364239 2006 SK185 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
364240 2006 SJ186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364241 2006 SE189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364242 2006 SX189 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
364243 2006 SK194 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
364244 2006 ST200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364245 2006 SW203 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364246 2006 SD206 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364247 2006 SA207 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
364248 2006 SJ230 26/09/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
364249 2006 ST248 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364250 2006 SW287 25/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
364251 2006 SX295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364252 2006 SE316 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364253 2006 SF318 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364254 2006 SH318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364255 2006 SC327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
364256 2006 SW328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364257 2006 SR347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364258 2006 SO351 30/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
364259 2006 SE353 30/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
364260 2006 SV364 30/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
364261 2006 SN365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364262 2006 SH386 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
364263 2006 TL1 18/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
364264 Martymartina 2006 TP7 11/10/2006 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 820 m MPC · JPL
364265 2006 TU15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
364266 2006 TL22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
364267 2006 TG27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364268 2006 TM29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364269 2006 TQ32 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
364270 2006 TY32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364271 2006 TU34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364272 2006 TU41 12/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
364273 2006 TW48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364274 2006 TF52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364275 2006 TM52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364276 2006 TO52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364277 2006 TL53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364278 2006 TZ58 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
364279 2006 TC65 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364280 2006 TC66 19/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364281 2006 TB71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
364282 2006 TG73 11/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
364283 2006 TP78 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364284 2006 TZ85 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364285 2006 TF87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364286 2006 TO87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364287 2006 TJ89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364288 2006 TT89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364289 2006 TV89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364290 2006 TE93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
364291 2006 TS97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364292 2006 TE100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364293 2006 TK103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364294 2006 TH108 09/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
364295 2006 TJ124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364296 2006 TJ125 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364297 2006 TL126 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364298 2006 TD129 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364299 2006 UG4 17/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,3 km MPC · JPL
364300 2006 UE9 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL