Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/364101–364200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364101 2005 YL214 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364102 2005 YJ234 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
364103 2005 YY248 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364104 2005 YA251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364105 2005 YJ270 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364106 2005 YU270 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
364107 2005 YS278 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
364108 2005 YA285 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364109 2006 AC1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
364110 2006 AR5 02/01/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
364111 2006 AY15 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
364112 2006 AU18 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364113 2006 AP28 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364114 2006 AS38 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364115 2006 AX38 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
364116 2006 AB52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364117 2006 AS57 08/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
364118 2006 AV61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364119 2006 AR86 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
364120 2006 AM91 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364121 2006 AF104 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364122 2006 AY104 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364123 2006 BM68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
364124 2006 BY78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
364125 2006 BM84 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
364126 2006 BH93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364127 2006 BK142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364128 2006 BT182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
364129 2006 BA188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
364130 2006 BH205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364131 2006 BO230 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
364132 2006 BN231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364133 2006 BG238 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
364134 2006 BQ239 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364135 2006 BL280 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
364136 2006 CJ 01/02/2006 Siding Spring SSS 320 m MPC · JPL
364137 2006 CM4 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
364138 2006 CF14 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364139 2006 CC68 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
364140 2006 DM11 21/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
364141 2006 DC42 24/02/2006 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
364142 2006 DN62 25/02/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
364143 2006 DE135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
364144 2006 DN135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
364145 2006 DX142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364146 2006 DW210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
364147 2006 FD12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364148 2006 FA13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364149 2006 FT36 22/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364150 2006 FK49 25/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364151 2006 FD53 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
364152 2006 GW9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
364153 2006 GX40 07/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
364154 2006 GE52 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
364155 2006 GA55 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
364156 2006 HJ13 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
364157 2006 HQ27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
364158 2006 HE40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
364159 2006 HS47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
364160 2006 HZ50 26/04/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 780 m MPC · JPL
364161 2006 HS54 21/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364162 2006 HF101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
364163 2006 HR118 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
364164 2006 HE120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364165 2006 HO127 28/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 820 m MPC · JPL
364166 Trebek 2006 JB 01/05/2006 Wrightwood J. W. Young 780 m MPC · JPL
364167 2006 JQ3 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364168 2006 JX14 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
364169 2006 JA38 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
364170 2006 JZ54 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364171 2006 JZ81 01/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano (cold) · 203 km MPC · JPL
364172 2006 KU16 21/05/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
364173 2006 KT25 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
364174 2006 KV47 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
364175 2006 KV49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
364176 2006 KG62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
364177 2006 KX89 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
364178 2006 KB92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
364179 2006 KU138 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 680 m MPC · JPL
364180 2006 OA8 20/07/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
364181 2006 OJ14 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
364182 2006 OF21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
364183 2006 PJ2 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
364184 2006 PH7 12/08/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
364185 2006 PF8 13/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
364186 2006 PH8 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
364187 2006 PU10 13/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
364188 2006 PC26 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
364189 2006 PP27 13/08/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
364190 2006 PJ36 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
364191 2006 PU43 13/08/2006 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
364192 Qianruhu 2006 QR1 16/08/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, C.-S. Lin 1,1 km MPC · JPL
364193 2006 QA3 17/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
364194 2006 QD3 17/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
364195 2006 QD12 16/08/2006 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
364196 2006 QE19 17/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
364197 2006 QD21 20/07/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
364198 2006 QN43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364199 2006 QC47 20/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
364200 2006 QZ58 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL