Danh sách tiểu hành tinh/366101–366200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366101 2012 DR7 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
366102 2012 DL9 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
366103 2012 DF11 10/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
366104 2012 DP11 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
366105 2012 DE13 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366106 2012 DZ15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
366107 2012 DG17 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
366108 2012 DR22 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366109 2012 DT22 19/09/1998 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
366110 2012 DE23 14/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366111 2012 DJ26 19/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
366112 2012 DP26 01/03/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
366113 2012 DV27 23/12/2000 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
366114 2012 DF28 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
366115 2012 DH30 19/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
366116 2012 DM30 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
366117 2012 DS31 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
366118 2012 DM33 30/11/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
366119 2012 DP33 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
366120 2012 DZ33 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366121 2012 DB44 19/09/1998 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
366122 2012 DR47 24/02/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
366123 2012 DA52 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366124 2012 DN52 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366125 2012 DE57 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
366126 2012 DT57 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
366127 2012 DS58 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366128 2012 DP60 19/09/1998 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
366129 2012 DJ62 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
366130 2012 DR63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
366131 2012 DV63 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366132 2012 DT64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366133 2012 DT67 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
366134 2012 DF68 12/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
366135 2012 DZ71 27/12/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
366136 2012 DF75 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
366137 2012 DY77 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
366138 2012 DR78 09/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
366139 2012 DD82 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
366140 2012 DS87 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366141 2012 DJ90 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
366142 2012 DM90 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
366143 2012 DN91 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366144 2012 DQ96 22/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
366145 2012 DP97 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
366146 2012 DK98 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
366147 2012 EP2 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366148 2012 EV2 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
366149 2012 EC4 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
366150 2012 EC7 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366151 2012 EY7 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
366152 2012 EF11 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366153 2012 EL11 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
366154 2012 EK15 06/01/2003 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 1,8 km MPC · JPL
366155 2012 FX3 08/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
366156 2012 FE5 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366157 2012 FY6 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366158 2012 FJ8 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366159 2012 FV9 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366160 2012 FG11 20/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
366161 2012 FB23 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
366162 2012 FU25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
366163 2012 FQ34 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
366164 2012 FU43 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366165 2012 FP48 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
366166 2012 FR58 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366167 2012 FH68 17/09/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
366168 2012 FY75 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
366169 2012 FS76 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366170 2012 FV79 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366171 2012 FS81 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366172 2012 FX81 09/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
366173 2012 FY82 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
366174 2012 FG83 06/11/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
366175 2012 FP83 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
366176 2012 GN4 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366177 2012 GH24 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
366178 2012 GL29 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
366179 2012 GE34 14/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
366180 2012 GR39 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366181 2012 HJ6 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366182 2012 HA9 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
366183 2012 HD9 24/10/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
366184 2012 HE9 23/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
366185 2012 HN11 15/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
366186 2012 HE26 02/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
366187 2012 HU27 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366188 2012 HU36 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366189 2012 HF37 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366190 2012 HV37 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
366191 2012 HK42 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
366192 2012 HM48 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
366193 2012 HT49 07/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
366194 2012 HD57 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
366195 2012 HS58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366196 2012 HE82 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
366197 2012 JW 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366198 2012 JR19 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366199 2012 JL26 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
366200 2012 KT1 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL