Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/365001–365100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
365001 2008 KZ16 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365002 2008 KB17 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
365003 2008 KJ27 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
365004 2008 KM32 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
365005 2008 KB39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
365006 2008 KR40 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
365007 2008 LX 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365008 2008 LZ4 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
365009 2008 LU6 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
365010 2008 LO12 10/06/2008 Magdalena Ridge W. H. Ryan 3,3 km MPC · JPL
365011 2008 LL13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
365012 2008 NH2 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
365013 2008 OV1 26/07/2008 Antares ARO 1,0 km MPC · JPL
365014 2008 OX2 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 320 m MPC · JPL
365015 2008 OY6 29/07/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,2 km MPC · JPL
365016 2008 OK20 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
365017 2008 PB11 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
365018 2008 PS15 11/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,9 km MPC · JPL
365019 2008 QS4 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
365020 2008 QW7 26/08/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 980 m MPC · JPL
365021 2008 QG9 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365022 2008 QK11 26/08/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
365023 2008 QT47 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
365024 2008 RC36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
365025 2008 RK39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
365026 2008 RU121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
365027 2008 RO128 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
365028 2008 RP145 05/09/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
365029 2008 SY1 23/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
365030 2008 SL11 24/09/2008 Kachina J. Hobart 3,2 km MPC · JPL
365031 2008 SE14 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
365032 2008 SK22 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
365033 2008 SP80 23/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
365034 2008 SU82 26/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 6,6 km MPC · JPL
365035 2008 SV143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
365036 2008 SR177 23/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
365037 2008 SQ261 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
365038 2008 SG284 24/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
365039 2008 SB291 28/09/2008 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
365040 2008 TK3 06/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
365041 2008 TK43 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
365042 2008 TU73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
365043 2008 TF115 06/10/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
365044 2008 TH167 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
365045 2008 UA228 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
365046 2008 UK312 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
365047 2008 UA328 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
365048 2008 UV370 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
365049 2008 VQ51 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
365050 2008 VL72 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
365051 2008 WL2 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 740 m MPC · JPL
365052 2008 WP33 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
365053 2008 WP44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365054 2008 WM45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
365055 2008 WZ80 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
365056 2008 YJ7 02/12/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
365057 2008 YJ12 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
365058 2008 YF34 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
365059 2008 YP37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365060 2008 YV43 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
365061 2008 YU52 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365062 2008 YG62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
365063 2008 YL69 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
365064 2008 YS100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
365065 2008 YQ101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365066 2008 YC109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
365067 2008 YQ126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365068 2008 YY127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
365069 2008 YA141 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
365070 2008 YT165 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
365071 2009 AV 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO +1km · 670 m MPC · JPL
365072 2009 AQ11 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
365073 2009 AM41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
365074 2009 AA43 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365075 2009 BA13 04/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
365076 2009 BK13 22/01/2009 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
365077 2009 BD17 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
365078 2009 BS36 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
365079 2009 BW37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
365080 2009 BO46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
365081 2009 BL72 28/01/2009 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
365082 2009 BD79 28/01/2009 Hibiscus N. Teamo 660 m MPC · JPL
365083 2009 BY90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
365084 2009 BD102 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
365085 2009 BG105 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
365086 2009 BY105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
365087 2009 BO106 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
365088 2009 BS106 28/01/2009 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
365089 2009 BS110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
365090 2009 BE117 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
365091 2009 BE124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
365092 2009 BA126 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
365093 2009 BJ130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
365094 2009 BF131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
365095 2009 BZ141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
365096 2009 BY143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
365097 2009 BX149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
365098 2009 BF150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
365099 2009 BZ158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
365100 2009 BG159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL