Danh sách tiểu hành tinh/364001–364100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364001 2005 UO407 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
364002 2005 UQ434 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364003 2005 UQ446 29/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
364004 2005 UH450 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364005 2005 UC460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364006 2005 UR472 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364007 2005 UE489 23/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
364008 2005 UC492 24/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
364009 2005 UD495 26/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
364010 2005 UE508 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364011 2005 UZ509 23/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
364012 2005 UR517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
364013 2005 UP523 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
364014 2005 UQ525 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
364015 2005 VD1 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
364016 2005 VY6 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364017 2005 VU9 02/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
364018 2005 VA17 03/11/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
364019 2005 VJ29 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
364020 2005 VF34 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364021 2005 VJ37 03/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
364022 2005 VD59 28/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
364023 2005 VS75 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
364024 2005 VB77 04/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
364025 2005 VT116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
364026 2005 VU125 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
364027 2005 VC126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
364028 2005 VB128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
364029 2005 VA132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
364030 2005 WX9 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364031 2005 WZ10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364032 2005 WY16 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
364033 2005 WJ33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364034 2005 WD35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
364035 2005 WD40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364036 2005 WD46 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364037 2005 WT48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364038 2005 WA49 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
364039 2005 WK59 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364040 2005 WX65 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364041 2005 WU66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364042 2005 WP74 01/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
364043 2005 WN86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364044 2005 WK87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
364045 2005 WH95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364046 2005 WV96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364047 2005 WJ103 26/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
364048 2005 WX110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364049 2005 WE117 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
364050 2005 WG135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364051 2005 WH141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364052 2005 WY143 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
364053 2005 WO145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364054 2005 WM147 25/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
364055 2005 WK152 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
364056 2005 WR152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
364057 2005 WC162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364058 2005 WY184 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
364059 2005 WZ186 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364060 2005 XS21 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
364061 2005 XA26 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364062 2005 XY26 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
364063 2005 XZ29 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364064 2005 XQ53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
364065 2005 XZ61 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
364066 2005 XM63 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364067 2005 XK66 06/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
364068 2005 XW74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
364069 2005 XR91 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364070 2005 XX107 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
364071 2005 YX1 21/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
364072 2005 YZ14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
364073 2005 YZ20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364074 2005 YL24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364075 2005 YL32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364076 2005 YX42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364077 2005 YX48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
364078 2005 YQ50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
364079 2005 YZ50 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364080 2005 YP54 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
364081 2005 YR54 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
364082 2005 YL64 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364083 2005 YL69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364084 2005 YZ80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364085 2005 YL85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
364086 2005 YP89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
364087 2005 YU94 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364088 2005 YS124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
364089 2005 YT124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364090 2005 YN125 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364091 2005 YO127 24/12/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
364092 2005 YK132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
364093 2005 YF140 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364094 2005 YL150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364095 2005 YT150 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
364096 2005 YB151 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364097 2005 YF164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364098 2005 YG170 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364099 2005 YH175 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
364100 2005 YH203 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL