Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/363801–363900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363801 2005 LE12 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
363802 2005 LT12 07/06/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
363803 2005 LG13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363804 2005 LO15 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363805 2005 LD18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363806 2005 LK19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363807 2005 LH22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363808 2005 LC37 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363809 2005 MG17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363810 2005 MN29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363811 2005 MN30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
363812 2005 MY54 29/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363813 2005 NC3 01/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
363814 2005 ND7 05/07/2005 Haleakala NEAT APO 1,1 km MPC · JPL
363815 2005 NY28 05/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
363816 2005 NY38 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363817 2005 NZ38 08/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
363818 2005 NA43 05/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363819 2005 NF50 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
363820 2005 NT50 05/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
363821 2005 NG53 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363822 2005 NG68 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
363823 2005 ND84 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
363824 2005 NB95 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
363825 2005 NJ125 10/07/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
363826 2005 ON7 29/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
363827 2005 OU27 28/07/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
363828 2005 OV27 28/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363829 2005 PQ6 10/08/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
363830 2005 PY13 04/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
363831 2005 PY16 01/08/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 370 m MPC · JPL
363832 2005 PD20 06/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
363833 2005 PA24 08/08/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
363834 2005 PH25 05/08/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,5 km MPC · JPL
363835 2005 QF1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
363836 2005 QR4 24/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
363837 2005 QN10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
363838 2005 QP14 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
363839 2005 QZ14 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
363840 2005 QH20 30/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
363841 2005 QP20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
363842 2005 QM38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
363843 2005 QC54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
363844 2005 QG65 26/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363845 2005 QN66 27/08/2005 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
363846 2005 QT68 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
363847 2005 QN83 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
363848 2005 QE89 29/08/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
363849 2005 QJ93 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
363850 2005 QJ115 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
363851 2005 QW121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
363852 2005 QX124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
363853 2005 QX127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363854 2005 QZ140 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363855 2005 QN141 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
363856 2005 QF146 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
363857 2005 QG149 26/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
363858 2005 RD3 05/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
363859 2005 RK12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
363860 2005 RB20 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363861 2005 RQ20 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363862 2005 RF23 09/09/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363863 2005 RW23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
363864 2005 RT24 11/09/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
363865 2005 RL32 13/09/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
363866 2005 RD48 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
363867 2005 RO51 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
363868 2005 RB52 01/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
363869 2005 SK17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363870 2005 SE25 25/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
363871 2005 SO27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363872 2005 SU29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363873 2005 SG37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363874 2005 SG39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363875 2005 SF44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
363876 2005 SA49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363877 2005 SR49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363878 2005 SK57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363879 2005 SS58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
363880 2005 SM64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363881 2005 SB65 26/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363882 2005 SJ65 26/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
363883 2005 SK65 26/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363884 2005 SY78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363885 2005 SG79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
363886 2005 SR90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363887 2005 SX92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
363888 2005 SF99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363889 2005 SE103 25/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363890 2005 SU106 26/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
363891 2005 SB107 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
363892 2005 SQ108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363893 2005 SN110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
363894 2005 SK119 28/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
363895 2005 SN138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
363896 2005 SD150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363897 2005 SJ151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363898 2005 ST151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363899 2005 SS158 26/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
363900 2005 SM167 28/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL