Danh sách tiểu hành tinh/364601–364700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364601 2007 RL206 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
364602 2007 RW212 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
364603 2007 RW223 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
364604 2007 RC236 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
364605 2007 RX249 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
364606 2007 RC259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
364607 2007 RJ267 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
364608 2007 RH272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364609 2007 RT273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
364610 2007 RJ289 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364611 2007 RT293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
364612 2007 RN295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
364613 2007 RX319 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
364614 2007 RA323 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
364615 2007 RL325 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
364616 2007 SO4 19/09/2007 Majorca Mallorca Obs. 700 m MPC · JPL
364617 2007 SB6 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
364618 2007 ST15 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364619 2007 SO21 21/09/2007 XuYi PMO NEO 940 m MPC · JPL
364620 2007 TO1 02/10/2007 Lulin Observatory LUSS 780 m MPC · JPL
364621 2007 TT10 06/10/2007 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
364622 2007 TO12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
364623 2007 TH14 07/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 740 m MPC · JPL
364624 2007 TZ15 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
364625 2007 TE24 04/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 970 m MPC · JPL
364626 2007 TU33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
364627 2007 TK35 07/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
364628 2007 TX54 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
364629 2007 TC68 10/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
364630 2007 TS70 13/10/2007 Antares ARO 1,2 km MPC · JPL
364631 2007 TA82 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
364632 2007 TM85 08/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364633 2007 TJ89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
364634 2007 TJ94 07/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364635 2007 TZ103 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364636 Ulrikeecker 2007 TR105 15/10/2007 Redshed H. Bachleitner 940 m MPC · JPL
364637 2007 TN106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364638 2007 TT106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364639 2007 TY109 07/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
364640 2007 TU111 08/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364641 2007 TD112 08/10/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
364642 2007 TC121 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364643 2007 TX134 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
364644 2007 TR144 06/10/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
364645 2007 TV145 06/10/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
364646 2007 TY148 08/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
364647 2007 TT150 09/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
364648 2007 TQ152 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
364649 2007 TO153 09/10/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
364650 2007 TY159 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
364651 2007 TR161 11/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
364652 2007 TY161 11/10/2007 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
364653 2007 TL163 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
364654 2007 TY169 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
364655 2007 TT171 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
364656 2007 TD183 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
364657 2007 TN185 13/10/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
364658 2007 TZ193 07/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
364659 2007 TZ195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
364660 2007 TS209 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
364661 2007 TY239 13/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
364662 2007 TS259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
364663 2007 TH279 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364664 2007 TL285 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
364665 2007 TC289 11/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364666 2007 TV293 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364667 2007 TA298 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364668 2007 TX311 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
364669 2007 TT316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364670 2007 TW337 13/10/2007 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
364671 2007 TD350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
364672 2007 TQ354 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
364673 2007 TO358 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364674 2007 TU359 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
364675 2007 TV359 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
364676 2007 TM361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
364677 2007 TT361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
364678 2007 TD364 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
364679 2007 TM364 15/10/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
364680 2007 TY366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364681 2007 TA372 13/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
364682 2007 TN376 10/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
364683 2007 TW376 12/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
364684 2007 TP386 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364685 2007 TB412 14/10/2007 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
364686 2007 TD424 07/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364687 2007 TK424 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
364688 2007 TU447 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
364689 2007 TV450 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364690 2007 UE2 18/10/2007 Mayhill A. Lowe 840 m MPC · JPL
364691 2007 UB4 18/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
364692 2007 UH25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
364693 2007 UQ30 04/10/2007 XuYi PMO NEO 5,8 km MPC · JPL
364694 2007 UX34 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364695 2007 UV48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
364696 2007 UY48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364697 2007 US49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
364698 2007 UV51 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364699 2007 UO60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
364700 2007 UU60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL