Danh sách tiểu hành tinh/363601–363700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363601 2004 FP87 19/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363602 2004 FG114 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363603 2004 FJ128 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363604 2004 FG134 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
363605 2004 FZ134 26/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
363606 2004 FA137 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
363607 2004 FX146 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
363608 2004 FS148 31/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
363609 2004 GO11 12/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
363610 2004 HZ18 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363611 2004 HU23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363612 2004 HN36 21/04/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
363613 2004 HL38 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
363614 2004 HJ48 22/04/2004 Hunters Hill Hunters Hill Obs. 1,2 km MPC · JPL
363615 2004 HM71 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363616 2004 JC4 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363617 2004 KK17 30/05/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
363618 2004 LX23 13/06/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
363619 2004 OQ10 22/07/2004 Hormersdorf Hormersdorf Obs. 1,3 km MPC · JPL
363620 2004 PG5 06/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
363621 2004 PZ77 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363622 2004 PN91 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363623 Chelčický 2004 PC105 15/08/2004 Kleť KLENOT 3,2 km MPC · JPL
363624 2004 QB29 20/08/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,2 km MPC · JPL
363625 2004 RZ 05/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
363626 2004 RA11 08/09/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
363627 2004 RK33 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
363628 2004 RU41 07/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
363629 2004 RH104 08/09/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
363630 2004 RO139 08/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
363631 2004 RB148 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
363632 2004 RQ151 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
363633 2004 RT165 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
363634 2004 RA168 07/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
363635 2004 RX178 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
363636 2004 RJ184 10/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
363637 2004 RM185 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363638 2004 RP189 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
363639 2004 RG192 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
363640 2004 RW199 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
363641 2004 RH203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363642 2004 RX209 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
363643 2004 RV213 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
363644 2004 RL216 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
363645 2004 RH228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363646 2004 RO228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363647 2004 RT244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363648 2004 RA251 14/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
363649 2004 RT253 06/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
363650 2004 RE255 06/09/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
363651 2004 RV316 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363652 2004 RM321 13/09/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
363653 2004 RL325 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
363654 2004 RF336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
363655 2004 RK339 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
363656 2004 RA345 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
363657 2004 SO24 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
363658 2004 SE48 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
363659 2004 SH48 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
363660 2004 SJ61 17/09/2004 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
363661 2004 TL5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363662 2004 TP22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363663 2004 TC26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363664 2004 TD31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363665 2004 TH47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
363666 2004 TE48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
363667 2004 TW53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363668 2004 TX55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363669 2004 TX59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363670 2004 TP62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
363671 2004 TK63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
363672 2004 TG65 05/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
363673 2004 TF66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
363674 2004 TY73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
363675 2004 TE80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363676 2004 TZ82 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363677 2004 TN87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363678 2004 TT92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
363679 2004 TE97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
363680 2004 TQ108 07/10/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
363681 2004 TY110 07/10/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
363682 2004 TA113 07/10/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
363683 2004 TQ121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
363684 2004 TY124 07/10/2004 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
363685 2004 TQ132 07/10/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
363686 2004 TV132 07/10/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
363687 2004 TC143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
363688 2004 TD148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
363689 2004 TY157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363690 2004 TU158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363691 2004 TM161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
363692 2004 TK163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
363693 2004 TM203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363694 2004 TT207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363695 2004 TS208 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
363696 2004 TA215 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363697 2004 TS238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
363698 2004 TA257 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
363699 2004 TS272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363700 2004 TD278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL