Danh sách tiểu hành tinh/363301–363400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363301 2002 LZ60 03/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363302 2002 ME5 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
363303 2002 MX6 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
363304 2002 NG7 09/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
363305 2002 NV16 13/07/2002 Socorro LINEAR APO · 190 m MPC · JPL
363306 2002 NR21 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
363307 2002 NP28 12/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
363308 2002 NL49 14/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
363309 2002 NW53 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
363310 2002 NK60 01/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
363311 2002 NV63 08/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
363312 2002 NU67 12/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363313 2002 NU74 03/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
363314 2002 NS77 14/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
363315 2002 ND80 03/02/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
363316 2002 NX80 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
363317 2002 OQ4 18/07/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
363318 2002 OG18 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363319 2002 OR33 21/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
363320 2002 OV33 22/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363321 2002 PQ2 03/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
363322 2002 PB25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363323 2002 PW55 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
363324 2002 PZ64 05/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363325 2002 PX66 18/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
363326 2002 PF112 05/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363327 2002 PO114 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
363328 2002 PY122 05/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
363329 2002 PC123 15/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
363330 2002 PQ145 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 352 km MPC · JPL
363331 2002 PN151 08/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
363332 2002 PN157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
363333 2002 PQ157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
363334 2002 PD174 08/08/2002 Palomar NEAT 500 m MPC · JPL
363335 2002 PD178 07/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
363336 2002 PY178 04/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
363337 2002 PN190 08/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
363338 2002 PH192 15/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
363339 2002 PL192 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363340 2002 PX197 06/08/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
363341 2002 QQ1 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
363342 2002 QB2 16/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
363343 2002 QA6 17/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
363344 2002 QC7 19/08/2002 Palomar NEAT 360 m MPC · JPL
363345 2002 QE56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 580 m MPC · JPL
363346 2002 QG61 16/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363347 2002 QW80 19/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
363348 2002 QP101 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363349 2002 QX129 19/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
363350 2002 QQ131 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363351 2002 QY149 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
363352 2002 QK152 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
363353 2002 RM21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
363354 2002 RY80 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
363355 2002 RR127 10/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
363356 2002 RZ141 11/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
363357 2002 RD146 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
363358 2002 RX205 14/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
363359 2002 RB220 15/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363360 2002 RG246 04/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
363361 2002 RT250 03/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
363362 2002 SE21 26/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
363363 2002 SZ42 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
363364 2002 SC44 29/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
363365 2002 SD74 16/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
363366 2002 TT12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
363367 2002 TZ19 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
363368 2002 TJ52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363369 2002 TU53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363370 2002 TR137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
363371 2002 TM172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
363372 2002 TN179 13/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363373 2002 TB194 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
363374 2002 TW278 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
363375 2002 TA308 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
363376 2002 TO311 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
363377 2002 TD350 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
363378 2002 TX368 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
363379 2002 TE372 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
363380 2002 TV375 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
363381 2002 TT384 04/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
363382 2002 UG38 31/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363383 2002 VO13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
363384 2002 VZ128 05/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363385 2002 WR10 24/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
363386 2002 WG11 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
363387 2002 WO27 24/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363388 2002 XO30 06/12/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
363389 2002 XH43 10/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363390 2002 XK52 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363391 2002 XW56 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
363392 2002 XB88 12/12/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
363393 2002 YY9 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
363394 2003 AA28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
363395 2003 BC77 30/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
363396 2003 BE93 29/01/2003 Palomar Palomar Obs. 860 m MPC · JPL
363397 2003 HR50 28/04/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
363398 2003 JC3 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363399 2003 JN3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
363400 2003 KX13 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL