Danh sách tiểu hành tinh/364401–364500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364401 2006 VO102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
364402 2006 VR105 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364403 2006 VH111 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364404 2006 VB112 13/11/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
364405 2006 VR115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364406 2006 VW120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
364407 2006 VF121 14/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
364408 2006 VE138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364409 2006 VJ140 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
364410 2006 VA153 11/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
364411 2006 VA171 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
364412 2006 WX2 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364413 2006 WC3 21/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
364414 2006 WC4 19/11/2006 Needville Needville Obs. 590 m MPC · JPL
364415 2006 WG6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364416 2006 WC10 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
364417 2006 WU12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364418 2006 WX24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364419 2006 WK28 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
364420 2006 WC37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
364421 2006 WU40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364422 2006 WR57 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364423 2006 WJ71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364424 2006 WU74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364425 2006 WM78 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364426 2006 WR90 19/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
364427 2006 WU93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364428 2006 WX94 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364429 2006 WY101 19/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
364430 2006 WF107 19/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364431 2006 WR110 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
364432 2006 WP142 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
364433 2006 WL143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364434 2006 WB164 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
364435 2006 WK179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
364436 2006 WC182 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364437 2006 WQ186 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
364438 2006 WC187 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364439 2006 WK189 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364440 2006 WG193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
364441 2006 XC2 11/12/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
364442 2006 XR5 06/12/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
364443 2006 XN17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364444 2006 XF21 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364445 2006 XG26 12/12/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
364446 2006 XR46 13/12/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
364447 2006 XS62 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
364448 2006 XU62 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364449 2006 XD64 11/12/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
364450 2006 YE5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
364451 2006 YA7 20/12/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
364452 2006 YJ15 20/12/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
364453 2006 YB22 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
364454 2006 YU22 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
364455 2006 YS55 25/12/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
364456 2007 AN 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364457 2007 AK8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,6 km MPC · JPL
364458 2007 AO12 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
364459 2007 AW16 15/01/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
364460 2007 BR7 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364461 2007 BR20 16/01/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
364462 2007 BC40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
364463 2007 BY63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364464 2007 BD81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364465 2007 CE1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364466 2007 CC10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364467 2007 CD28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364468 2007 CS28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364469 2007 CJ57 09/02/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
364470 2007 CM65 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
364471 2007 DK11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
364472 2007 DL16 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364473 2007 DF21 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364474 2007 DN23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364475 2007 DS30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
364476 2007 DP34 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364477 2007 DB35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364478 2007 DV35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364479 2007 DQ36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364480 2007 DT38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364481 2007 DB39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364482 2007 DO41 17/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364483 2007 DE65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364484 2007 DE70 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
364485 2007 DY74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
364486 2007 DA95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
364487 2007 DO96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
364488 2007 DM98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364489 2007 DQ106 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
364490 2007 DM114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364491 2007 DQ117 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
364492 2007 EX1 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
364493 2007 EH4 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
364494 2007 EC8 09/03/2007 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
364495 2007 EO11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
364496 2007 EH30 09/03/2007 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
364497 2007 ET31 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364498 2007 EH39 10/03/2007 Eskridge G. Hug 2,6 km MPC · JPL
364499 2007 EY53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
364500 2007 EU57 09/03/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL