Danh sách tiểu hành tinh/363101–363200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363101 2000 SY376 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
363102 2000 TG6 01/10/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
363103 2000 TU47 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363104 2000 TD54 01/10/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
363105 2000 UZ16 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363106 2000 UW19 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
363107 2000 UB92 25/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
363108 2000 WZ40 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
363109 2000 WW50 20/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363110 2000 WP71 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
363111 2000 WF144 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
363112 2000 WV167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
363113 2000 XU1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
363114 2001 AG48 15/01/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
363115 Chuckwood 2001 FW224 22/03/2001 Kitt Peak SKADS 2,9 km MPC · JPL
363116 2001 GQ2 14/04/2001 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
363117 2001 LN5 15/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
363118 2001 NH14 14/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363119 2001 NQ20 14/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
363120 2001 OC59 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
363121 2001 ON91 30/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
363122 2001 OO92 22/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
363123 2001 PV16 09/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
363124 2001 PO28 13/08/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL
363125 2001 PS54 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
363126 2001 PM58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
363127 2001 PY62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
363128 2001 QW32 17/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
363129 2001 QE39 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
363130 2001 QD69 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363131 2001 QE109 20/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
363132 2001 QQ147 20/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
363133 2001 QS189 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363134 2001 QJ190 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
363135 2001 QQ199 22/08/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
363136 2001 QH212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
363137 2001 QM221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
363138 2001 QF246 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363139 2001 QG258 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363140 2001 QS259 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363141 2001 QV287 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363142 2001 QS323 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
363143 2001 RM3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
363144 2001 RW36 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363145 2001 RP78 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363146 2001 RU85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
363147 2001 RA90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
363148 2001 RO149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
363149 2001 SW7 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363150 2001 SD22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363151 2001 SH36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
363152 2001 SN65 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363153 2001 SD77 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363154 2001 SL83 25/08/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
363155 2001 SP86 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363156 2001 SK101 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
363157 2001 SV101 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
363158 2001 SL122 16/09/2001 Socorro LINEAR 530 m MPC · JPL
363159 2001 SZ130 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
363160 2001 SM135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363161 2001 SF168 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
363162 2001 SL243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363163 2001 SE286 27/09/2001 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
363164 2001 SF290 29/09/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363165 2001 SX305 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363166 2001 SD345 23/09/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363167 2001 ST354 19/09/2001 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
363168 2001 TU27 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363169 2001 TT29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
363170 2001 TJ30 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
363171 2001 TG49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
363172 2001 TN87 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363173 2001 TQ87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
363174 2001 TR87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363175 2001 TZ109 14/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
363176 2001 TA127 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363177 2001 TU127 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363178 2001 TH136 14/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
363179 2001 TK149 10/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
363180 2001 TL153 11/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363181 2001 TQ153 13/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
363182 2001 TF163 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
363183 2001 TT176 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
363184 2001 TT182 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
363185 2001 TK184 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
363186 2001 TD209 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
363187 2001 TF232 15/10/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
363188 2001 TZ238 15/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
363189 2001 TA239 15/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
363190 2001 TV250 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
363191 2001 TN255 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
363192 2001 UL6 19/10/2001 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
363193 2001 UC10 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
363194 2001 UU26 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
363195 2001 UJ55 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
363196 2001 UQ57 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363197 2001 UZ76 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
363198 2001 UY80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363199 2001 UM81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363200 2001 UV112 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL