Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/363001–363100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363001 2013 CS179 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
363002 2013 CM182 22/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
363003 2013 CR182 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363004 2013 CH184 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363005 2013 CE188 25/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
363006 2013 DC7 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
363007 2013 DY15 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
363008 2013 ES60 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363009 2013 EM93 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
363010 1960 SA1 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 3,1 km MPC · JPL
363011 1981 ED4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
363012 1988 PH4 14/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker 1,4 km MPC · JPL
363013 1993 TH17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
363014 1993 VM6 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
363015 1995 SC60 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
363016 1995 TO5 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
363017 1995 VA10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363018 1996 TA6 03/10/1996 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
363019 1996 TD8 12/10/1996 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
363020 1997 AK24 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
363021 1997 EK1 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
363022 1997 EK29 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363023 1997 RR2 01/09/1997 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
363024 1998 OK1 21/07/1998 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
363025 1998 SB4 18/09/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
363026 1998 SK19 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363027 1998 ST27 24/09/1998 Socorro LINEAR ATE · 580 m MPC · JPL
363028 1998 TQ24 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
363029 1998 UW25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
363030 1998 VG40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
363031 1998 XX13 15/12/1998 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
363032 1999 FU64 20/03/1999 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
363033 1999 QN2 30/08/1999 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
363034 1999 RX79 07/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363035 1999 RS170 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363036 1999 RL172 07/09/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
363037 1999 RA200 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363038 1999 TW39 03/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
363039 1999 TE50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363040 1999 TM125 04/10/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
363041 1999 TL166 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
363042 1999 TE191 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
363043 1999 TY215 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
363044 1999 TY243 07/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
363045 1999 TA275 06/10/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
363046 1999 TJ306 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
363047 1999 TR332 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
363048 1999 UO17 14/09/1999 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
363049 1999 VG50 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
363050 1999 VA75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363051 1999 VS76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363052 1999 VO89 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
363053 1999 VS99 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
363054 1999 VZ100 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363055 1999 VK105 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363056 1999 VA129 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363057 1999 VB135 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
363058 1999 VH152 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
363059 1999 VS183 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
363060 1999 VF207 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
363061 1999 XN221 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363062 1999 XS259 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
363063 2000 AN117 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363064 2000 BA46 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363065 2000 BC48 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
363066 2000 CT73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363067 2000 CO101 08/02/2000 Socorro LINEAR APO · PHA · 540 m MPC · JPL
363068 2000 DS91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363069 2000 EV106 11/03/2000 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
363070 2000 GY116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363071 2000 GD147 03/04/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 310 m MPC · JPL
363072 2000 GP165 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363073 2000 LT29 09/06/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
363074 2000 NF23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
363075 2000 OG8 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,0 km MPC · JPL
363076 2000 PH6 03/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
363077 2000 QK 21/08/2000 Prescott P. G. Comba 860 m MPC · JPL
363078 2000 QU23 31/08/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
363079 2000 QJ82 31/08/2000 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
363080 2000 QY129 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
363081 2000 QD162 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
363082 2000 QV167 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363083 2000 RZ27 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
363084 2000 RD53 06/09/2000 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
363085 2000 RU57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
363086 2000 RK80 01/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
363087 2000 RU102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
363088 2000 SC26 23/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
363089 2000 SF93 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
363090 2000 SE98 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363091 2000 SF102 24/09/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
363092 2000 SB110 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
363093 2000 SR129 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
363094 2000 SG173 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363095 2000 SU216 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
363096 2000 SL301 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363097 2000 SV307 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363098 2000 SO317 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
363099 2000 SH346 21/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
363100 2000 SZ346 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL