Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/363701–363800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363701 2004 TE291 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
363702 2004 TY307 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
363703 2004 TE314 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
363704 2004 TG333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
363705 2004 TT333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
363706 2004 TW345 14/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 4,0 km MPC · JPL
363707 2004 TC351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363708 2004 TD357 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
363709 2004 TE357 04/10/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
363710 2004 TL360 10/10/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
363711 2004 UP5 25/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
363712 2004 VO1 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
363713 2004 VC6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
363714 2004 VT16 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
363715 2004 VY20 04/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
363716 2004 VL22 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363717 2004 VK30 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
363718 2004 VT37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
363719 2004 VW47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363720 2004 VV56 04/11/2004 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
363721 2004 VF58 09/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
363722 2004 VY59 09/11/2004 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
363723 2004 VY60 11/11/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
363724 2004 VP64 07/11/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
363725 2004 VC72 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
363726 2004 VM130 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
363727 2004 WS1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
363728 2004 XC4 04/12/2004 Kleť Kleť Obs. 1,0 km MPC · JPL
363729 2004 XH17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
363730 2004 XN19 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363731 2004 XF39 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
363732 2004 XH47 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
363733 2004 XM49 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363734 2004 XN50 14/12/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
363735 2004 XC66 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
363736 2004 XH66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
363737 2004 XR76 07/11/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
363738 2004 XT77 10/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
363739 2004 XF81 10/12/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
363740 2004 XG95 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
363741 2004 XA96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
363742 2004 XO97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
363743 2004 XW121 15/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363744 2004 XU126 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363745 2004 XN169 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
363746 2004 YW 16/12/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
363747 2004 YR6 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
363748 2005 AF 03/01/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 650 m MPC · JPL
363749 2005 AS11 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
363750 2005 AC37 13/01/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
363751 2005 AZ37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
363752 2005 AT61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
363753 2005 AQ64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
363754 2005 AW64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
363755 2005 BZ12 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363756 2005 BE25 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363757 2005 CJ10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
363758 2005 CO11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
363759 2005 CP17 02/02/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
363760 2005 CN23 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
363761 2005 CF37 06/02/2005 Kleť Kleť Obs. 870 m MPC · JPL
363762 2005 CQ76 04/02/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
363763 2005 EF15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
363764 2005 EA22 03/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
363765 2005 EP43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363766 2005 ED78 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
363767 2005 EZ85 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363768 2005 EW122 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
363769 2005 EZ123 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
363770 2005 EJ141 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
363771 2005 EX143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
363772 2005 EE146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
363773 2005 EY167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
363774 2005 EK174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363775 2005 ER205 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
363776 2005 EO249 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
363777 2005 EB290 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
363778 2005 ER306 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
363779 2005 GF31 04/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
363780 2005 GE67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
363781 2005 GW87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
363782 2005 GO88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
363783 2005 GU107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
363784 2005 GN131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
363785 2005 GK191 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 620 m MPC · JPL
363786 2005 HR9 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
363787 2005 JP5 06/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363788 2005 JA19 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
363789 2005 JO29 03/05/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
363790 2005 JE46 10/05/2005 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
363791 2005 JP74 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
363792 2005 JN121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
363793 2005 JL130 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363794 2005 JV132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
363795 2005 JC135 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
363796 2005 JD146 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363797 2005 KN3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
363798 2005 KO4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
363799 2005 LX10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363800 2005 LC12 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL