Danh sách tiểu hành tinh/362801–362900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362801 2011 XG3 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362802 2011 YY2 08/12/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
362803 2011 YF3 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
362804 2011 YR4 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
362805 2011 YZ4 02/12/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 4,1 km MPC · JPL
362806 2011 YQ5 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
362807 2011 YJ12 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
362808 2011 YM12 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362809 2011 YF18 28/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
362810 2011 YG27 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
362811 2011 YB34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
362812 2011 YV37 04/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
362813 2011 YB46 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362814 2011 YA47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362815 2011 YL50 29/05/2006 Jarnac Jarnac Obs. 1,6 km MPC · JPL
362816 2011 YT57 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
362817 2011 YN70 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362818 2011 YK73 07/08/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
362819 2011 YT73 14/04/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
362820 2011 YW74 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362821 2011 YL77 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
362822 2011 YV77 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
362823 2011 YP78 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
362824 2011 YB79 10/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
362825 2012 AQ1 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
362826 2012 AR3 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362827 2012 AA4 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
362828 2012 AS8 21/04/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
362829 2012 AS12 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
362830 2012 AZ13 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362831 2012 AF17 29/12/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
362832 2012 AC19 25/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
362833 2012 AJ19 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
362834 2012 AE21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
362835 2012 AS22 30/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
362836 2012 BH 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
362837 2012 BU2 27/01/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
362838 2012 BR3 15/07/2010 WISE WISE 6,3 km MPC · JPL
362839 2012 BV10 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
362840 2012 BO12 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
362841 2012 BW15 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362842 2012 BV20 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
362843 2012 BJ21 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
362844 2012 BD22 14/01/2007 Lulin Lulin Obs. 2,9 km MPC · JPL
362845 2012 BE22 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
362846 2012 BS25 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
362847 2012 BD28 06/08/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
362848 2012 BQ30 12/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
362849 2012 BV30 19/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
362850 2012 BY31 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
362851 2012 BR32 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362852 2012 BS32 23/02/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
362853 2012 BE33 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
362854 2012 BJ33 10/04/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
362855 2012 BN36 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
362856 2012 BP38 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
362857 2012 BL43 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
362858 2012 BO47 11/11/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
362859 2012 BS54 12/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
362860 2012 BJ58 07/10/2005 Junk Bond D. Healy 2,8 km MPC · JPL
362861 2012 BQ58 14/09/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
362862 2012 BS58 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362863 2012 BB60 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362864 2012 BE60 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
362865 2012 BA64 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
362866 2012 BA65 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
362867 2012 BO67 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362868 2012 BD76 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362869 2012 BH78 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
362870 2012 BU79 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
362871 2012 BW81 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362872 2012 BZ87 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362873 2012 BD89 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
362874 2012 BE89 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362875 2012 BO91 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
362876 2012 BJ92 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
362877 2012 BP101 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362878 2012 BK102 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
362879 2012 BO102 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
362880 2012 BW102 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
362881 2012 BR105 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362882 2012 BJ106 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362883 2012 BQ107 25/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
362884 2012 BE108 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
362885 2012 BF109 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
362886 2012 BG110 26/07/1997 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
362887 2012 BG111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
362888 2012 BU112 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
362889 2012 BA116 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
362890 2012 BC125 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362891 2012 BT127 27/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
362892 2012 BF129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
362893 2012 BH129 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
362894 2012 BK130 07/03/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
362895 2012 BS131 31/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
362896 2012 BP132 19/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
362897 2012 BS144 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
362898 2012 BO145 09/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
362899 2012 BB146 08/08/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
362900 2012 CV2 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL