Danh sách tiểu hành tinh/362001–362100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362001 2008 UO43 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
362002 2008 UR112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362003 2008 UA132 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
362004 2008 UM144 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
362005 2008 UV363 26/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
362006 2008 UR369 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
362007 2008 VQ18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362008 2008 VZ55 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362009 2008 VY69 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
362010 2008 VZ77 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
362011 2008 WJ74 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
362012 2008 WQ106 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362013 2008 WX120 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
362014 2008 WB126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
362015 2008 WN126 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362016 2008 WB129 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
362017 2008 WQ140 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
362018 2008 YY12 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362019 2008 YA17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
362020 2008 YR18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362021 2008 YY21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362022 2008 YF22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362023 2008 YD38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362024 2008 YJ52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
362025 2008 YR62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
362026 2008 YE69 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
362027 2008 YA73 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
362028 2008 YT95 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362029 2008 YP99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
362030 2008 YH100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
362031 2008 YS121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
362032 2008 YK141 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
362033 2008 YV143 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
362034 2008 YD146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362035 2008 YZ146 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362036 2008 YO160 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362037 2008 YX167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362038 2009 AG2 03/01/2009 Sandlot G. Hug 780 m MPC · JPL
362039 2009 AB22 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362040 2009 AA26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
362041 2009 AR38 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362042 2009 BB4 18/01/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
362043 2009 BE4 18/01/2009 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
362044 2009 BC5 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362045 2009 BE9 17/01/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
362046 2009 BH9 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
362047 2009 BG14 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
362048 2009 BM16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
362049 2009 BK38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
362050 2009 BB39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
362051 2009 BJ39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362052 2009 BW42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362053 2009 BF43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
362054 2009 BH43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
362055 2009 BQ45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362056 2009 BS46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
362057 2009 BF51 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362058 2009 BJ51 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
362059 2009 BZ51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362060 2009 BQ52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362061 2009 BP53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
362062 2009 BS54 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
362063 2009 BZ57 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
362064 2009 BZ60 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362065 2009 BN62 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
362066 2009 BP62 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
362067 2009 BE63 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
362068 2009 BT67 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
362069 2009 BU71 22/01/2009 Dauban F. Kugel 830 m MPC · JPL
362070 2009 BY72 29/01/2009 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
362071 2009 BD76 25/01/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
362072 2009 BX80 31/01/2009 Kachina J. Hobart 980 m MPC · JPL
362073 2009 BU85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362074 2009 BJ88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
362075 2009 BE91 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
362076 2009 BC94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
362077 2009 BF106 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362078 2009 BD111 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362079 2009 BG111 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
362080 2009 BF123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362081 2009 BV123 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
362082 2009 BN125 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
362083 2009 BL127 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
362084 2009 BW128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362085 2009 BX128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
362086 2009 BY130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
362087 2009 BW138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362088 2009 BP145 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362089 2009 BM148 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362090 2009 BH149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362091 2009 BP159 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362092 2009 BT172 18/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
362093 2009 BA180 21/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
362094 2009 BA181 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
362095 2009 BB182 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
362096 2009 BG184 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362097 2009 BN185 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362098 2009 BS186 21/01/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
362099 2009 BJ189 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
362100 2009 BF190 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL