Danh sách tiểu hành tinh/362901–363000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
362901 2012 CH5 07/01/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
362902 2012 CX5 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
362903 2012 CC16 05/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
362904 2012 CO17 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
362905 2012 CB19 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
362906 2012 CH19 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
362907 2012 CU24 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362908 2012 CP27 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362909 2012 CE30 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
362910 2012 CM30 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
362911 Miguelhurtado 2012 CA34 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
362912 2012 CJ36 17/01/2007 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
362913 2012 CM37 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
362914 2012 CV38 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
362915 2012 CS40 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
362916 2012 CE42 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
362917 2012 CK43 23/04/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
362918 2012 CH51 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
362919 2012 CP52 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
362920 2012 DV2 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
362921 2012 DS3 06/08/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
362922 2012 DK6 12/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
362923 2012 DN10 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
362924 2012 DW18 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
362925 2012 DX30 06/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
362926 2012 DO42 20/08/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
362927 2012 DO47 11/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
362928 2012 DP68 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
362929 2012 DV77 28/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
362930 2012 DW77 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
362931 2012 ES4 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
362932 2012 FO2 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
362933 2012 FP7 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
362934 2012 HU21 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362935 2012 JB5 26/09/2006 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
362936 2012 UL84 22/07/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
362937 2012 VD80 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
362938 2012 WN33 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
362939 2012 XF2 23/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
362940 2012 XH50 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
362941 2012 XO101 16/03/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
362942 2012 XZ115 16/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
362943 2012 XR138 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
362944 2012 YX1 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
362945 2013 AJ2 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
362946 2013 AP23 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
362947 2013 AX27 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
362948 2013 AU36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
362949 2013 AF37 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362950 2013 AV40 04/11/2004 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
362951 2013 AR56 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362952 2013 AE58 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362953 2013 AK69 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
362954 2013 AG74 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
362955 2013 AB78 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
362956 2013 AV86 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
362957 2013 AY91 22/08/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
362958 2013 AP102 05/08/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
362959 2013 BQ14 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
362960 2013 BF15 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362961 2013 BT24 04/10/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
362962 2013 BS34 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
362963 2013 BE53 06/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
362964 2013 BL55 01/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
362965 2013 BU56 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
362966 2013 BB58 07/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
362967 2013 BO67 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
362968 2013 BF76 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
362969 2013 BX76 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
362970 2013 BS79 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
362971 2013 CM8 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
362972 2013 CT16 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
362973 2013 CB17 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
362974 2013 CR23 13/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
362975 2013 CU33 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362976 2013 CK36 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
362977 2013 CU37 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
362978 2013 CG38 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
362979 2013 CR50 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362980 2013 CM52 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
362981 2013 CK58 16/01/2010 WISE WISE 18 km MPC · JPL
362982 2013 CT58 06/11/2010 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
362983 2013 CQ59 04/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
362984 2013 CQ62 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
362985 2013 CU66 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
362986 2013 CT72 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
362987 2013 CE87 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
362988 2013 CO90 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
362989 2013 CG113 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
362990 2013 CL116 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
362991 2013 CE120 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
362992 2013 CW121 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
362993 2013 CU130 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
362994 2013 CE137 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
362995 2013 CY138 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
362996 2013 CU156 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
362997 2013 CD158 15/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
362998 2013 CU166 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
362999 2013 CY171 13/02/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
363000 2013 CN174 27/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also