Danh sách tiểu hành tinh/35201–35300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35201 1994 PW6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
35202 1994 PH8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
35203 1994 PF15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
35204 1994 PV15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
35205 1994 PS17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
35206 1994 PO27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
35207 1994 PN36 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
35208 1994 PB38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
35209 1994 PJ38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
35210 1994 PR39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
35211 1994 RR2 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
35212 1994 RP18 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
35213 1994 RF25 12/09/1994 Xinglong SCAP 9,5 km MPC · JPL
35214 1994 SC5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
35215 1994 SH9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
35216 1994 UH3 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
35217 1994 VK1 04/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
35218 1994 WU2 30/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
35219 1994 WY2 30/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
35220 1994 WU7 28/11/ 1994 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
35221 1994 XK1 07/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
35222 Delbarrio 1994 XD6 04/12/1994 Cima Ekar M. Tombelli 2,6 km MPC · JPL
35223 1995 BR 23/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
35224 1995 BN1 25/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
35225 1995 DX8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35226 1995 FT4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35227 1995 FR5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
35228 1995 FB14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
35229 Benckert 1995 FY20 24/03/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,4 km MPC · JPL
35230 1995 GW 07/04/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
35231 1995 GH7 04/04/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,2 km MPC · JPL
35232 1995 GS7 04/04/1995 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
35233 Krčín 1995 KJ 26/05/1995 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,2 km MPC · JPL
35234 1995 NH 01/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
35235 1995 OZ14 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
35236 1995 PC1 02/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
35237 Matzner 1995 QP 23/08/1995 Ondřejov L. Kotková 6,6 km MPC · JPL
35238 1995 QR1 20/08/1995 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
35239 Ottoseydl 1995 SH2 25/09/1995 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,7 km MPC · JPL
35240 1995 SY5 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
35241 1995 SD41 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
35242 1995 SJ52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
35243 1995 TZ1 14/10/1995 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
35244 1995 TX7 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
35245 1995 UW12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
35246 1995 UQ15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
35247 1995 UZ20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
35248 1995 UR53 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
35249 1995 WQ3 21/11/ 1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,5 km MPC · JPL
35250 1995 WB28 19/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
35251 1995 YE5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
35252 1995 YJ14 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
35253 1996 AB7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
35254 1996 BW2 26/01/1996 Uto F. Uto 5,3 km MPC · JPL
35255 1996 BS8 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
35256 1996 DT1 23/02/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,2 km MPC · JPL
35257 1996 HM14 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
35258 1996 HN23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
35259 1996 HN24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
35260 1996 HA25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
35261 1996 JX5 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35262 1996 NA2 15/07/1996 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
35263 1996 NH3 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
35264 1996 NM5 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
35265 Takeosaitou 1996 NS5 12/07/1996 Nanyo T. Okuni 2,8 km MPC · JPL
35266 1996 PC4 09/08/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
35267 1996 PO7 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
35268 Panoramix 1996 QY 19/08/1996 Kleť M. Tichý 2,0 km MPC · JPL
35269 Idefix 1996 QC1 21/08/1996 Kleť M. Tichý, J. Tichá 3,1 km MPC · JPL
35270 Molinari 1996 RL 07/09/1996 Sormano V. Giuliani, P. Chiavenna 5,0 km MPC · JPL
35271 1996 RR3 13/09/1996 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
35272 1996 RH10 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 22 km MPC · JPL
35273 1996 RF11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
35274 Kenziarino 1996 RF24 07/09/1996 Nanyo T. Okuni 2,5 km MPC · JPL
35275 1996 RB25 11/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
35276 1996 RS25 13/09/1996 Haleakala NEAT 25 km MPC · JPL
35277 1996 RV27 10/09/1996 La Silla UDTS 24 km MPC · JPL
35278 1996 SM 16/09/1996 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
35279 1996 SR 20/09/1996 Rand G. R. Viscome 2,6 km MPC · JPL
35280 1996 SQ1 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
35281 1996 SD6 18/09/1996 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
35282 1996 SC7 21/09/1996 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
35283 Bradtimerson 1996 TB1 05/10/1996 Rand G. R. Viscome 3,7 km MPC · JPL
35284 1996 TM3 05/10/1996 King City, Ontario Observatory R. G. Sandness 2,6 km MPC · JPL
35285 1996 TR5 06/10/1996 Catalina Station C. W. Hergenrother 3,6 km MPC · JPL
35286 Takaoakihiro 1996 TP9 14/10/1996 Yatsuka H. Abe 8,9 km MPC · JPL
35287 1996 TA18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
35288 1996 TL19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
35289 1996 TL40 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
35290 1996 TE42 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
35291 1996 TN46 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
35292 1996 TE47 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
35293 1996 TC54 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
35294 1996 UG4 29/10/1996 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
35295 Omo 1996 VM 01/11/ 1996 Colleverde V. S. Casulli 4,3 km MPC · JPL
35296 1996 VY1 01/11/ 1996 Xinglong SCAP 6,9 km MPC · JPL
35297 1996 VS3 02/11/ 1996 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
35298 1996 VH5 03/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,5 km MPC · JPL
35299 1996 VK8 07/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,7 km MPC · JPL
35300 1996 VQ18 06/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL