Danh sách tiểu hành tinh/36101–36200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36101 1999 RY115 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
36102 1999 RA116 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36103 1999 RL116 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36104 1999 RY116 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36105 1999 RF118 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36106 1999 RN119 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36107 1999 RV119 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
36108 1999 RK120 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36109 1999 RB122 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
36110 1999 RV122 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36111 1999 RL126 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36112 1999 RB129 09/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
36113 1999 RY129 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
36114 1999 RA130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36115 1999 RH133 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36116 1999 RY133 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
36117 1999 RD135 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
36118 1999 RE135 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36119 1999 RQ135 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36120 1999 RS136 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36121 1999 RO143 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
36122 1999 RG145 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36123 1999 RS146 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
36124 1999 RF147 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36125 1999 RG147 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
36126 1999 RH148 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36127 1999 RJ150 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36128 1999 RK151 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36129 1999 RW156 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36130 1999 RG157 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
36131 1999 RN158 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36132 1999 RU158 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
36133 1999 RJ159 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36134 1999 RS162 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36135 1999 RO163 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36136 1999 RR165 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36137 1999 RV167 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
36138 1999 RW167 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36139 1999 RY167 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
36140 1999 RC168 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36141 1999 RF170 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36142 1999 RA173 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
36143 1999 RR173 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36144 1999 RT173 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
36145 1999 RK178 09/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36146 1999 RX181 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36147 1999 RA186 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36148 1999 RF192 13/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
36149 1999 RQ192 13/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36150 1999 RE193 13/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36151 1999 RG193 13/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36152 1999 RE196 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36153 1999 RF201 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
36154 1999 RY202 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36155 1999 RO206 08/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36156 1999 RQ206 08/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
36157 1999 RH210 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
36158 1999 RL216 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36159 1999 RZ217 04/09/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
36160 1999 RZ218 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
36161 1999 RB220 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
36162 1999 RX221 06/09/1999 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
36163 1999 RQ222 07/09/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
36164 1999 RN226 05/09/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
36165 1999 RB227 05/09/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
36166 1999 RY228 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
36167 1999 RG230 08/09/1999 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
36168 1999 RF233 08/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
36169 Grosseteste 1999 RG240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
36170 1999 RC242 12/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
36171 1999 RM242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
36172 1999 RH247 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
36173 1999 SN1 17/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,0 km MPC · JPL
36174 1999 SW2 23/09/1999 Ondřejov M. Wolf, L. Kotková 9,7 km MPC · JPL
36175 1999 ST6 30/09/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
36176 1999 SR9 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
36177 Tonysharon 1999 SJ14 30/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
36178 1999 SP16 29/09/1999 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
36179 1999 SP19 30/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36180 1999 SQ19 30/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36181 1999 TT10 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 15 km MPC · JPL
36182 Montigiani 1999 TY12 10/10/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 12 km MPC · JPL
36183 1999 TX16 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36184 Pavelbožek 1999 TQ17 14/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
36185 1999 TG25 03/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36186 1999 TC31 04/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36187 Travisbarman 1999 TB37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
36188 1999 TD37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
36189 1999 TS37 01/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
36190 1999 TG40 05/10/1999 Catalina CSS 8,6 km MPC · JPL
36191 1999 TY78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
36192 1999 TC89 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
36193 1999 TD89 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36194 1999 TP89 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
36195 1999 TG90 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36196 1999 TT90 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36197 1999 TZ91 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
36198 1999 TF92 02/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36199 1999 TD93 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36200 1999 TA97 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL