Danh sách tiểu hành tinh/35101–35200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35101 1991 PL16 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,9 km MPC · JPL
35102 1991 RT 04/09/1991 Palomar E. F. Helin 3,4 km MPC · JPL
35103 1991 RZ14 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 7,2 km MPC · JPL
35104 1991 RP17 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 6,5 km MPC · JPL
35105 1991 RP23 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 5,5 km MPC · JPL
35106 1991 TE11 11/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
35107 1991 VH 09/11/ 1991 Siding Spring R. H. McNaught 930 m MPC · JPL
35108 1991 VZ7 03/11/ 1991 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
35109 1991 XM 04/12/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,2 km MPC · JPL
35110 1992 BJ2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
35111 1992 BH4 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
35112 1992 BT5 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
35113 1992 CR2 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
35114 1992 DC7 29/02/1992 La Silla UESAC 5,2 km MPC · JPL
35115 1992 DN8 29/02/1992 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
35116 1992 DV8 29/02/1992 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
35117 1992 DN9 29/02/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
35118 1992 EV5 02/03/1992 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
35119 1992 EY6 01/03/1992 La Silla UESAC 9,7 km MPC · JPL
35120 1992 EN7 01/03/1992 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
35121 1992 EP8 02/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
35122 1992 ET15 01/03/1992 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
35123 1992 EB17 01/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
35124 1992 EU21 01/03/1992 La Silla UESAC 8,6 km MPC · JPL
35125 1992 ED22 01/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
35126 1992 EM25 06/03/1992 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
35127 1992 EQ26 02/03/1992 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
35128 1992 EG27 02/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
35129 1992 EZ29 03/03/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
35130 1992 LQ 03/06/1992 Palomar G. J. Leonard 9,7 km MPC · JPL
35131 1992 PE2 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
35132 1992 PY3 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
35133 1992 QX 29/08/1992 Palomar E. F. Helin 3,0 km MPC · JPL
35134 1992 RE 04/09/1992 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
35135 1992 RO1 01/09/1992 Palomar E. F. Helin 6,2 km MPC · JPL
35136 1992 RU1 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
35137 Meudon 1992 RT4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
35138 1992 RV5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
35139 1992 RP7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
35140 1992 RQ7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
35141 1992 SH1 23/09/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
35142 1992 ST7 26/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
35143 1992 UF1 19/10/1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe 4,3 km MPC · JPL
35144 1992 YE1 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
35145 1993 AM 13/01/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,9 km MPC · JPL
35146 1993 FC9 17/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
35147 1993 FD9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
35148 1993 FX15 17/03/1993 La Silla UESAC 9,3 km MPC · JPL
35149 1993 FG33 19/03/1993 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
35150 1993 FR41 19/03/1993 La Silla UESAC 7,3 km MPC · JPL
35151 1993 FQ50 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
35152 1993 FG51 19/03/1993 La Silla UESAC 7,4 km MPC · JPL
35153 1993 FU52 17/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
35154 1993 FF53 17/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
35155 1993 FU58 19/03/1993 La Silla UESAC 7,4 km MPC · JPL
35156 1993 FH59 19/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
35157 1993 FQ73 21/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
35158 1993 FL82 19/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
35159 1993 LH1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 4,3 km MPC · JPL
35160 1993 NY 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
35161 1993 OW 16/07/1993 Palomar E. F. Helin 3,4 km MPC · JPL
35162 1993 OE2 20/07/1993 Caussols E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
35163 1993 OD5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
35164 1993 PZ8 14/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
35165 Québec 1993 QF1 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 11 km MPC · JPL
35166 1993 QD8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
35167 1993 RX13 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
35168 1993 RS14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
35169 1993 SP2 19/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,2 km MPC · JPL
35170 1993 TM 08/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,6 km MPC · JPL
35171 1993 TF1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
35172 1993 TA3 11/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
35173 1993 TP9 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
35174 1993 TV13 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
35175 1993 TJ21 10/10/1993 Palomar H. E. Holt 15 km MPC · JPL
35176 1993 TK21 10/10/1993 Palomar H. E. Holt 1,7 km MPC · JPL
35177 1993 TP22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 9,1 km MPC · JPL
35178 1993 TQ27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 9,8 km MPC · JPL
35179 1993 TK28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
35180 1993 TC38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
35181 1993 TO38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
35182 1993 US1 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
35183 1993 UY2 20/10/1993 Siding Spring R. H. McNaught 16 km MPC · JPL
35184 1993 UW3 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
35185 1993 VS 14/11/ 1993 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
35186 1993 VV1 11/11/ 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
35187 1993 VW1 11/11/ 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,9 km MPC · JPL
35188 1993 VP3 11/11/ 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,9 km MPC · JPL
35189 1994 AE 02/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
35190 1994 AW 04/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
35191 1994 CE3 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
35192 1994 CG6 12/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
35193 1994 CG14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
35194 1994 ET3 10/03/1994 Palomar E. F. Helin 2,1 km MPC · JPL
35195 1994 JD4 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
35196 1994 JC8 11/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
35197 Longmire 1994 LH 07/06/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,6 km MPC · JPL
35198 1994 PM1 09/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 1,7 km MPC · JPL
35199 1994 PE3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
35200 1994 PX4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL